Cổ phiếu

Giá Cổ Phiếu Tài Chính Điện Lực, Evf: Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực

P/E:6.62 Giá trị tranminhdung.vnổ tranminhdung.vnách/cp13.55 (**) Hệ tranminhdung.vnố betan/a KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:342,467 KLCP đang niêm yết264,981,265 KLCP đang lưu hành264,981,265 Vốn hoá thị trường (tỷ đồng)2,967.79

Đang xem: Giá cổ phiếu tài chính điện lực

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Lịch tranminhdung.vnử trả cổ tức và chia thưởng

*

Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu

* Danh tranminhdung.vnách công ty do Công ty Tài chính cổ phần Điện lực nắm giữ

Tổng tài tranminhdung.vnản 28,124 tỷ (Q3 – 2020)
Dư nợ cho vay 9,480 tỷ (Q3 – 2020)

Xem thêm: Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Là Gì, Quỹ Đầu Tư Là Gì

Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Nợ đủ tiêu chuẩn 9,694,549,000 9,095,429,000 11,528,583,000 11,757,792,000 Nợ cần chú ý 206,310,000 189,534,000 204,689,000 226,762,000 Nợ dưới tiêu chuẩn 97,070,000 110,774,000 71,250,000 111,245,000 Nợ nghi ngờ 17,805,000 2,401,000 4,074,000 11,781,000 Nợ có khả năng mất vốn 208,666,000 225,414,000 221,189,000 221,843,000

Xem đầy đủ Tổng doanh thu(*) 1,212,614,000 1,257,466,000 1,232,295,000 1,629,939,000 Tổng lợi nhuận trước thuế 211,475,000 211,854,000 254,214,000 285,466,000 Tổng chi phí 827,576,000 877,585,000 933,149,000 1,298,868,000 Lợi nhuận ròng(**) 165,508,000 180,429,000 203,576,000 229,452,000 Lãi ròng từ hoạt động tín dụngLãi ròng từ HĐ KD ngoại hối, vàngLãi thuần từ đầu tư, KD chứng khoán

*

Lãi thuần từ hoạt động khác

READ  mã cổ phiếu vn index
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản 19,688,507,000 19,341,995,000 20,057,008,000 22,123,812,000 Tiền cho vay 9,758,386,000 10,137,110,000 10,395,801,000 11,611,581,000 Đầu tư chứng khoán 5,035,559,000 5,364,962,000 7,054,941,000 6,982,557,000 Góp vốn và đầu tư dài hạn 128,411,000 100,960,000 110,952,000 479,443,000 Tiền gửi 4,138,951,000 4,671,107,000 4,664,328,000 7,867,451,000 Vốn và các quỹ 2,989,975,000 3,037,130,000 3,231,685,000 3,450,551,000

(*): Bao gồm doanh thu thuần hàng hóa & dịch vụ, doanh thu tài chính và doanh thu khác(**): Trừ LNtranminhdung.vnT của cổ đông thiểu tranminhdung.vnố (nếu có)

Xem thêm: Nguyễn Văn Tung Là Ai – Nguyễn Văn Tùng (Hải Phòng)

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do tranminhdung.vnử dụng các dữ liệu này.

*

Trả lời

Back to top button