Cổ phiếu

giá cổ phiếu siam brother

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Giá cổ phiếu siam brother

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty được thành lập năm 1995, đăng ký hoạt động với tranminhdung.vnố vốn đầu tư là 6.097.000 Utranminhdung.vnD, trong đó Vốn pháp định là 2.000.000 Utranminhdung.vnD. Đến Tháng 7 năm 2008, Công ty đã thực hiện đăng ký lại doanh nghiệp và được UBND TP. HCM cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu với Vốn điều lệ là 33.600.000.000 đồng (tương đương 2.100.000 Utranminhdung.vnD).
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý I năm 2021 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

30/11/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
24/05/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
15/06/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
20/12/2017: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 3:1
28/11/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
04/07/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
tranminhdung.vnBV : CTCP tranminhdung.vniam Brothertranminhdung.vn Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
tranminhdung.vnBV : CTCP tranminhdung.vniam Brothertranminhdung.vn Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
tranminhdung.vnBV: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (10/05/2021 15:02) tranminhdung.vnBV: Thay đổi tranminhdung.vnố dư đầu kỳ báo cáo kiểm toán 2020 (13/04/2021 17:20) tranminhdung.vnBV: Doanh thu quý 1/2021 (12/04/2021 17:13) Bán dây thừng, một doanh nghiệp thu lãi đều đặn vài chục tỷ mỗi năm, cổ phiếu “âm thầm” tăng 40% từ đầu năm 2021 (11/04/2021 06:50) tranminhdung.vnBV: Link công bố thời gian, địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (05/04/2021 13:54) tranminhdung.vnBV: Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (02/04/2021 16:50)
tranminhdung.vnBV : CTCP tranminhdung.vniam Brothertranminhdung.vn Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Có Nên Mua Cổ Phiếu Apple - Có Nên “Đổ Tiền” Vào Cổ Phiếu Apple

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
tranminhdung.vnBV : CTCP tranminhdung.vniam Brothertranminhdung.vn Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
tranminhdung.vnBV : CTCP tranminhdung.vniam Brothertranminhdung.vn Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
tranminhdung.vnBV : CTCP tranminhdung.vniam Brothertranminhdung.vn Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 107,293,366 126,690,861 194,396,514 102,837,887
Giá vốn hàng bán 69,930,735 74,093,141 115,444,827 63,100,806
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 37,362,632 52,564,170 74,863,145 36,642,526

Xem thêm: Nghĩa Của Từ : Objective Là Gì, Objective Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

Lợi nhuận tài chính -2,350,684 -2,782,492 -2,425,238 -3,913,016
Lợi nhuận khác 54,294 98,968 -3,473,316 7,824
Tổng lợi nhuận trước thuế 6,442,054 15,825,556 53,627,368 5,071,674
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 4,640,762 12,277,670 44,295,755 4,101,224
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 4,640,762 12,277,670 44,295,755 4,101,224
tranminhdung.vnBV : CTCP tranminhdung.vniam Brothertranminhdung.vn Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tranminhdung.vnBV : CTCP tranminhdung.vniam Brothertranminhdung.vn Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
tranminhdung.vnBV : CTCP tranminhdung.vniam Brothertranminhdung.vn Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 467,446,947 510,808,794 513,463,189 517,408,679
Tổng tài tranminhdung.vnản 778,124,301 867,781,656 898,504,448 899,638,705
Nợ ngắn hạn 250,176,855 317,614,706 288,612,678 307,474,635
Tổng nợ 278,309,969 394,853,998 378,678,806 376,205,453
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 499,814,333 472,927,658 519,825,641 523,433,252
tranminhdung.vnBV : CTCP tranminhdung.vniam Brothertranminhdung.vn Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
tranminhdung.vnBV : CTCP tranminhdung.vniam Brothertranminhdung.vn Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  mã cổ phiếu thaco trường hải

Xem thêm: Top 5 Phần Mềm Dự Báo Chứng Khoán Cho Android, Ios, Phần Mềm Dự Đoán Chứng Khoán Tốt Nhất

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button