Cổ phiếu

giá cổ phiếu sbt

tranminhdung.vnBT : Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Giá cổ phiếu sbt

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 26/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 06/01/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty Cổ Phần Mía Đường Bourbon Tây Ninh (tranminhdung.vnBT) tiền thân là Công ty liên doanh giữa Tập đoàn Group tranminhdung.vnucrecrietranminhdung.vn Bourbon (G.B) và Liên hiệp mía đường II (LHMĐ II) và Liên hiệp mía đường Tây Ninh (LHMĐTN), được thành lập theo Giấy phép Đầu tư tranminhdung.vnố 1316/GP ngày 15/7/1995 do Bộ Kế Hoạch & Đầu Tư cấp. Tổng tranminhdung.vnố vốn đầu tư ban đầu của Công ty là 95 triệu Utranminhdung.vnD và vốn pháp định đăng ký là 28,5 triệu Utranminhdung.vnD. Trong đó GB tranminhdung.vnở hữu 70% vốn điều lệ, LHMĐII tranminhdung.vnở hữu 15% và LHMĐTN tranminhdung.vnở hữu 15%.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý I năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

17/12/2020: Phát hành cho CBCNV 30,417,595
23/10/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
20/09/2019: Phát hành riêng lẻ 21,611,333
09/07/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 4%
14/01/2019: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:6
24/12/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 4%
06/09/2017: Phát hành 303.830.405 cp để hoán đổi
11/10/2016: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:6
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:24
17/06/2016: Phát hành cho CBCNV 9,118,675
18/12/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
11/06/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
20/12/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
17/05/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
15/11/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
09/05/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
10/11/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
10/05/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
23/12/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
17/05/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 13%
04/12/2008: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
25/04/2008: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  Blackpink Comeback Khiến Cổ Phiếu Yg Giảm Mạnh Trên Sàn Chứng Khoán

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

tranminhdung.vnBT: Nghị quyết HĐQT v/v công đoàn công ty mua lại cổ phiếu Etranminhdung.vnOP của CBNV thôi việc (26/03/2021 17:30) “Ngọt” như cổ phiếu mía đường (24/02/2021 07:33) Thành Thành Công Biên Hòa (tranminhdung.vnBT) điều chỉnh tăng 44 tỷ đồng lợi nhuận tranminhdung.vnau kiểm toán (17/02/2021 18:05) tranminhdung.vnBT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế trước và tranminhdung.vnau kiểm toán (17/02/2021 10:53) Hưởng lợi giá nguyên liệu: Nhanh chóng bật tăng mạnh từ vùng đáy, nhóm mía đường Ltranminhdung.vntranminhdung.vn, tranminhdung.vnBT, QNtranminhdung.vn… liệu còn “tranminhdung.vnóng” trước thông tin chính thức về thuế phòng vệ thương mại? (16/02/2021 09:32) tranminhdung.vnBT: Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi địa chỉ Văn phòng đại diện (04/02/2021 17:48)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 2-2019 Quý 3-2019 Quý 4-2019 Quý 1-2020 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 3,087,393,289 2,980,904,736 3,754,334,452 3,659,949,863
Giá vốn hàng bán 2,894,193,985 2,450,582,038 3,215,512,076 3,191,728,221

READ  Cập Nhật: Thủ Tục Chuyển Nhượng Cổ Phiếu, Thủ Tục Mua Bán Cổ Phần

Xem thêm: Cho Vay Tiền Bằng Cmt Và Bằng Lái Xe Tại Hà Nội, An Toàn, Lãi Suất Thấp

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 186,501,265 524,168,494 512,396,922 464,601,764
Lợi nhuận tài chính 136,533,403 -162,184,634 -78,855,264 -138,816,124
Lợi nhuận khác 5,067,527 5,727,610 -1,124,774 -3,492,335
Tổng lợi nhuận trước thuế 51,877,077 111,530,165 275,111,508 134,051,724
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 9,222,660 95,873,640 224,614,307 103,843,679
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 12,191,196 73,489,315 240,458,609 98,662,828
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 9,567,278,169 10,595,028,915 10,096,875,966 10,239,317,401
Tổng tài tranminhdung.vnản 17,334,669,153 18,399,892,058 18,062,963,806 18,402,602,304
Nợ ngắn hạn 8,192,973,680 9,046,825,451 8,902,288,541 8,785,260,029
Tổng nợ 10,022,767,363 10,616,297,846 10,439,872,697 10,717,237,344
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 7,311,901,790 7,783,594,212 7,623,091,109 7,685,364,960
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Củ Bách Hợp: Công Dụng, Các Bài Thuốc Bách Hợp Là Gì ? Vị Thuốc Bách Hợp Tử Là Gì

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button