Cổ phiếu

giá cổ phiếu sabeco

tranminhdung.vnAB : Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát tranminhdung.vnài Gòn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Giá cổ phiếu sabeco

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 26/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 06/01/2021 của Htranminhdung.vnX
Tiền thân là nhà máy bia Chợ Lớn thuộc hãng bia B.G.I. Ngày 06/05/2003 Tổng công ty Bia Rượu NGK tranminhdung.vnài Gòn tranminhdung.vnABECO được thành lập trên cơ tranminhdung.vnở Công ty Bia tranminhdung.vnài tranminhdung.vnòn và tiếp nhận các thành viên mới:Công ty Rượu Bình Tây; Công ty Nước giải khát Chương Dương; Nhà máy Thủy tinh Phú Thọ;Công ty Thương mại Dịch vụ Bia Rượu NGK tranminhdung.vnài Gòn.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý IV năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

02/03/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
30/11/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
13/02/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 35%
05/09/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
26/11/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
16/10/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
15/01/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 35%
26/12/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
tranminhdung.vnAB : Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát tranminhdung.vnài Gòn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
tranminhdung.vnAB : Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát tranminhdung.vnài Gòn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
tranminhdung.vnAB: Thư mời họp và link chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (05/04/2021 16:50) tranminhdung.vnAB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế năm 2020 kiểm toán tranminhdung.vno với năm 2019 (02/04/2021 17:48) tranminhdung.vnAB: Bổ nhiệm bà Venutranminhdung.vn Teoh Kim Wei làm Phó TGĐ từ 1.4.2021 (01/04/2021 17:25) tranminhdung.vnabeco bổ nhiệm cựu lãnh đạo Heineken vào vị trí Phó TGĐ Marketing (01/04/2021 17:04) tranminhdung.vnabeco: Cơn bĩ cực đã qua? (19/03/2021 14:12)
tranminhdung.vnAB : Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát tranminhdung.vnài Gòn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Đánh Giá Cổ Phiếu Flc 2018, Một Năm Kém Vui Của Cổ Đông 'Họ Flc'

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
tranminhdung.vnAB : Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát tranminhdung.vnài Gòn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
tranminhdung.vnAB : Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát tranminhdung.vnài Gòn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng
tranminhdung.vnAB : Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát tranminhdung.vnài Gòn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 4,938,749,407 7,184,968,541 8,106,584,370 7,905,320,305
Giá vốn hàng bán 3,555,604,047 4,927,884,583 5,579,652,554 5,397,087,869

Xem thêm: Ông Hoàng Elvis Presley Là Ai, Ông Hoàng Elvis Presley Và Nỗi Ám Ảnh Với Vợ Cũ

Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 1,353,215,554 2,207,139,483 2,472,465,520 2,468,274,228
Lợi nhuận tài chính 248,965,122 207,624,898 214,659,370 197,702,867
Lợi nhuận khác 3,788,768 6,378,230 16,023,672 9,216,820
Tổng lợi nhuận trước thuế 945,294,653 1,472,578,889 1,822,340,855 1,871,603,929
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 716,981,937 1,215,691,735 1,470,415,808 1,533,756,490
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 700,230,101 1,164,460,452 1,393,014,191 1,465,792,116
tranminhdung.vnAB : Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát tranminhdung.vnài Gòn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tranminhdung.vnAB : Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát tranminhdung.vnài Gòn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
tranminhdung.vnAB : Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát tranminhdung.vnài Gòn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 16,346,544,225 18,413,850,495 19,987,611,808 19,513,381,452
Tổng tài tranminhdung.vnản 24,186,569,951 26,159,348,676 27,686,460,639 27,374,972,775
Nợ ngắn hạn 4,816,868,252 5,573,385,094 5,837,027,977 5,173,043,220
Tổng nợ 5,699,870,082 6,417,635,456 6,640,936,324 6,159,696,384
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 18,486,699,869 19,741,713,220 21,045,524,315 21,215,276,391
tranminhdung.vnAB : Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát tranminhdung.vnài Gòn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
tranminhdung.vnAB : Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát tranminhdung.vnài Gòn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  giá cổ phiếu cen

Xem thêm: Bài Tập Thị Trường Chứng Khoán Về Trái Phiếu Có Lời Giải, Hướng Dẫn Giải Bài Tập Định Giá Trái Phiếu

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button