Cổ phiếu

giá cổ phiếu ral ngày hôm nay

RAL : Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Giá cổ phiếu ral ngày hôm nay

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Ðông được thành lập năm 1961 theo quyết định tranminhdung.vnố 003BCNN/TC ngày 24/02/1961 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ, với tên gọi ban đầu là Nhà máy Bóng đèn Phích nước Rạng Ðông và đến tháng 6/1994 được đổi tên thành Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Ðông. 30/3/2004 công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông chính thức chuyển thành CTCP vào tháng 7/2004 và đổi tên là CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông với VĐL là 79.15.000.000 đồng.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý I năm 2021 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

08/09/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%
09/04/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%
06/09/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%
09/04/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%
05/09/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%
06/04/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
24/08/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%
04/04/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
25/08/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
04/04/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
20/08/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
02/04/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
03/09/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
08/04/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
26/08/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
03/04/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
24/08/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
03/04/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
17/08/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
08/04/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
05/04/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
09/04/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  các cổ phiếu họ flc

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

Rạng Đông (RAL) lãi ròng gần 110 tỷ đồng, EPtranminhdung.vn đạt 9.109 đồng trong quý 1/2021 (22/04/2021 11:59) RAL: Nghị quyết HĐQT v/v gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (22/04/2021 11:31) RAL: Quyết định của HĐQT v/v chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 (22/04/2021 11:31) RAL: 13.4.2021, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (12/04/2021 10:51) Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 12-16/4 (12/04/2021 08:50) Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 6 doanh nghiệp (08/04/2021 21:30)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 931,843,779 1,025,503,901 1,864,508,647 1,536,197,106
Giá vốn hàng bán 615,612,078 686,592,594 1,358,775,880 1,076,685,890

READ  Cổ Phiếu Sunhouse - Ctcp Tập Đoàn Sunhouse

Xem thêm: Cơ Cấu Thị Trường Chứng Khoán, Thời Cơ Mới Cho Thị Trường Chứng Khoán

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 313,481,557 336,924,749 504,012,179 455,521,059
Lợi nhuận tài chính -14,398,956 -14,151,943 -8,473,450 -10,024,329
Lợi nhuận khác 781,086 36,752 -11,548,212 -1,335,683
Tổng lợi nhuận trước thuế 79,546,514 87,925,679 161,264,536 139,506,408
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 62,907,636 69,685,263 128,400,341 109,987,725
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 62,907,636 69,685,263 128,400,341 109,987,725
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 2,840,306,933 2,857,552,287 3,732,079,594 4,243,070,909
Tổng tài tranminhdung.vnản 3,134,086,632 3,151,002,256 4,027,029,254 4,523,925,785
Nợ ngắn hạn 2,222,998,906 2,199,265,280 2,946,891,938 3,328,042,736
Tổng nợ 2,223,836,392 2,200,102,767 2,947,729,424 3,328,880,223
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 910,250,240 950,899,489 1,079,299,830 1,195,045,562
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Vay Tiền Vietinbank Với Nhiều Lợi Ích Hấp Dẫn, Vay Tiêu Dùng Vietinbank

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button