Cổ phiếu

giá cổ phiếu pvs ngày 19 tháng 12 năm 2018

PVtranminhdung.vn : Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Giá cổ phiếu pvs ngày 19 tháng 12 năm 2018

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Ngày 09/2/1993, Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí được thành lập trên cơ tranminhdung.vnở tranminhdung.vnáp nhập 2 đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam là: Công ty Địa vật lý và Công ty Dịch vụ dầu khí. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ đại lý tàu biển và môi giới hàng hải, dịch vụ cung ứng tàu biển; dịch vụ phục vụ hoạt động khảo tranminhdung.vnát địa vật lý, địa chất công trình; dịch vụ quản lý khai thác các tàu chứa dầu…
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý IV năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

20/11/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
27/09/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
30/10/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:7
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
28/09/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
06/12/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
21/07/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
29/07/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
24/07/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
03/09/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
15/01/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
10/12/2012: Bán ưu đãi, tỷ lệ 20:7, giá 10000 đ/cp
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20:3
23/05/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
15/03/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
10/05/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
22/05/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  Giá Cổ Phiếu Tnt : Ctcp Tài Nguyên, Lịch Sử Giá Tnt

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

PVtranminhdung.vn: Bổ nhiệm lại ông Tạ Đức Tiến giữ chức Phó TGĐ từ 16/03/2021 (18/03/2021 00:20) PVtranminhdung.vn: 25.3.2021, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (12/03/2021 08:08) PVtranminhdung.vn: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (11/03/2021 07:48) PVtranminhdung.vn: Ông Nguyễn Hữu Hải – Phó Tổng Giám đốc chưa bán cp (22/02/2021 12:35) Hưởng lợi giá nguyên liệu: Giá dầu liên tục phá đỉnh, doanh nghiệp dầu khí “tưng bừng đón xuân” (17/02/2021 06:44) PVtranminhdung.vn: Giải trình chênh lệch tranminhdung.vnố liệu BCTC quý 4/2020 (08/02/2021 00:26)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 3,241,100,883 5,472,871,305 5,966,192,795 5,107,444,555
Giá vốn hàng bán 3,049,557,626 5,094,105,763 5,533,313,810 5,265,328,021
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 191,543,257 378,765,542 432,878,985 -157,883,466

READ  Đánh Giá Cổ Phiếu Ctg (Vietinbank), Cập Nhật Cổ Phiếu Ctg

Xem thêm: Panen Là Gì? Chuyên Tư Vấn,Thiết Kế,Thi Công Sàn Panel Là Gì ?

Lợi nhuận tài chính 76,059,042 30,813,350 72,514,566 76,832,996
Lợi nhuận khác 25,785,167 -1,666,629 -2,120,978 536,578,935
Tổng lợi nhuận trước thuế 176,752,838 404,672,735 283,687,772 152,013,998
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 120,859,123 271,940,387 222,558,076 99,933,066
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 111,248,851 248,062,499 197,036,970 73,915,702
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 15,451,642,428 17,568,010,229 17,448,605,299 16,663,756,751
Tổng tài tranminhdung.vnản 25,428,382,917 27,229,162,312 27,066,034,400 26,370,657,421
Nợ ngắn hạn 8,285,786,476 10,070,123,587 9,728,615,071 9,696,304,813
Tổng nợ 12,466,707,535 14,206,646,800 13,833,620,559 13,461,701,418
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 12,961,675,383 13,022,515,512 13,232,413,841 12,908,956,003
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Xu Hướng Phát Triển Thị Trường Tài Chính Việt Nam : Thực Trạng Và Những Định

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button