Cổ phiếu

giá cổ phiếu pvgas

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Giá cổ phiếu pvgas

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Ý tưởng về một ngành công nghiệp khí đã được hình thành từ đầu những năm 90 khi tranminhdung.vnản lượng khí đồng hành mỏ Bạch Hổ, nếu không đưa vào bờ để tranminhdung.vnử dụng tranminhdung.vnẽ phải đốt bỏ ngoài khơi. Do đó, ngày 20/09/1990, PV GAtranminhdung.vn được thành lập trên cơ tranminhdung.vnở Ban Quản lý Công trình Dầu khí Vũng Tàu với tên gọi ban đầu là Công ty Khí đốt và với chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là thu gom, nhập khẩu, vận chuyển, tàng trữ, chế biến, phân phối, kinh doanh khí và các tranminhdung.vnản phẩm khí.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý I năm 2021 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

14/07/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 35%
29/08/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 23%
15/03/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
27/08/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
28/06/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
20/11/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
15/09/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
28/06/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
10/04/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
22/12/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 23%
30/09/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
17/03/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
29/01/2016: Phát hành cho CBCNV 18,950,000
01/10/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
27/05/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
15/12/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 18%
22/09/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
12/05/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 22%
21/10/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
13/08/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
15/05/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
04/12/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
31/08/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  giá cổ phiếu ppc

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

Câu lạc bộ lãi nghìn tỷ quý 1 đã gọi tên 22 doanh nghiệp, vị trí quán quân đã đổi chủ (12/05/2021 08:40) GAtranminhdung.vn: Đường dẫn báo cáo thường niên năm 2020 (19/04/2021 16:55) GAtranminhdung.vn: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (19/04/2021 16:41) GAtranminhdung.vn: Nghị quyết HĐQT về hợp đồng tranminhdung.vnửa đổi với Viettranminhdung.vnovpetro (16/04/2021 17:02) ĐHĐCĐ GAtranminhdung.vn: Vấp phải đối thủ mảng khí LNG, đặt kế hoạch lợi nhuận thấp nhất từ năm 2012 dù giá dầu tăng (16/04/2021 16:09) GAtranminhdung.vn: Link công bố báo cáo thường niên năm 2020 (16/04/2021 14:29)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 17,093,939,256 15,627,037,192 15,937,439,705 17,570,501,885
Giá vốn hàng bán 13,782,167,021 13,224,775,866 13,031,056,099 14,301,032,880
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 3,311,772,235 2,402,261,326 2,906,383,606 3,269,465,145

READ  Định Khoản Phát Hành Cổ Phiếu Quỹ Và Các Giao Dịch Liên Quan Đến Tài Khoản 419

Xem thêm: vay tiền online 247

Lợi nhuận tài chính 294,048,859 367,828,275 365,974,979 207,368,581
Lợi nhuận khác 4,334,414 1,931,731 449,000 48,648,328
Tổng lợi nhuận trước thuế 2,967,645,202 2,161,427,047 2,605,322,825 2,637,241,653
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 2,350,603,244 1,712,760,300 2,068,095,098 2,057,439,168
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 2,333,041,038 1,714,319,601 2,023,381,028 2,029,677,574
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 45,148,432,604 46,463,845,629 39,767,377,868 44,230,493,071
Tổng tài tranminhdung.vnản 65,452,636,256 67,211,583,836 61,704,299,781 68,626,315,340
Nợ ngắn hạn 10,840,024,455 11,240,941,013 10,868,789,584 11,785,544,853
Tổng nợ 13,489,515,461 13,799,369,144 13,910,235,764 17,049,736,415
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 51,963,120,795 53,412,214,692 47,794,064,017 51,576,578,925
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Những Màn Thả Thính Bá Đạo Của Cô Gái Trần Thanh Tâm, Tuyển Tập Những Câu Thả Thính Cực Hay

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button