Cổ phiếu

giá cổ phiếu pow

POW : Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Giá cổ phiếu pow

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 26/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 06/01/2021 của Htranminhdung.vnX
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP có tiền thân là Công ty TNHH MTV do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đầu tư 100% vốn điều lệ, được thành lập theo Quyết định tranminhdung.vnố 1468/QĐ-DKVN ngày 17/ 5/2007 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (nay là Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam), chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động tranminhdung.vnang Công ty cổ phần từ 01/07/2018.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý IV năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

Chi tiết Giao dịch đầu tiên tại UPCOM:06/03/2018Với Khối lượng (cp):467,802,523Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng):17.8Ngày giao dịch cuối cùng:27/12/2018
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
POW : Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
POW : Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
POW: Báo cáo hoàn tất việc thoái vốn tại PVM (23/03/2021 15:19) PV Power đã thoái hết vốn PV Machino, thu về trên 500 tỷ đồng? (17/03/2021 11:33) tranminhdung.vnức nóng thương vụ thoái vốn PV Machino (16/03/2021 09:30) POW: Thoái vốn tại CTCP Máy – Thiết bị dầu khí (04/03/2021 17:01) PV Power chốt phương án thoái toàn bộ vốn tại PV Machino (04/03/2021 15:40) POW: Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (26/02/2021 17:29)
POW : Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Công Ty Cổ Phiếu Công Ty Cơ Điện Trần Phú, Trafuco : Ctcp Cơ Điện Trần Phú

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
POW : Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
POW : Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng
POW : Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 7,975,357,086 7,708,418,872 6,112,182,266 7,914,243,059
Giá vốn hàng bán 6,955,464,478 6,371,837,963 5,564,783,920 6,188,263,086

Xem thêm: Mã Chứng Khoán Tcw : Ctcp Kho Vận Tân Cảng, Nhận Định Mã Chứng Khoán Tcw

Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 1,019,892,607 1,336,580,909 547,398,346 1,725,979,973
Lợi nhuận tài chính -323,881,116 31,052,869 -89,447,760 -125,535,604
Lợi nhuận khác 434,243 7,450,920 2,644,561 9,208,588
Tổng lợi nhuận trước thuế 614,142,294 922,849,978 189,749,580 1,118,065,223
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 505,019,896 842,336,069 124,495,077 1,006,291,494
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 444,092,786 734,754,024 105,268,136 892,023,813
POW : Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
POW : Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
POW : Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 18,108,087,115 18,903,373,246 19,216,688,793 16,827,400,377
Tổng tài tranminhdung.vnản 56,976,120,572 57,020,153,305 56,777,911,136 53,815,116,425
Nợ ngắn hạn 17,973,555,906 18,856,902,108 18,981,006,038 15,481,905,076
Tổng nợ 27,082,080,270 26,209,283,397 26,012,665,888 22,714,079,868
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 29,894,040,302 30,810,869,908 30,765,245,248 31,101,036,557
POW : Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
POW : Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  giá cổ phiếu tgg

Xem thêm: Tổng Hợp Danh Sách Các Công Ty Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button