Cổ phiếu

giá cổ phiếu pnj

PNJ : Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Giá cổ phiếu pnj

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 26/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 06/01/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty PNJ tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận, được thành lập vào ngày 28/04/1988, trực thuộc UBND Quận Phú Nhuận Loại hình công ty: Công ty cổ phần Người đại diện theo pháp luật: Bà Cao Thị Ngọc Dung – Chức danh Chủ tịch HĐQT
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

15/03/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
17/12/2020: Phát hành cho CBCNV 2,318,777
08/12/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
01/04/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
14/12/2019: Phát hành cho CBCNV 2,625,625
23/07/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
05/06/2019: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 3:1
21/05/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 2%
28/12/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
30/11/2018: Phát hành cho CBCNV 4,863,658
08/08/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
14/06/2018: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
14/05/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 2%
19/12/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
16/08/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
14/07/2017: Phát hành riêng lẻ 9,827,457
17/05/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
23/11/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
01/06/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
31/12/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
10/06/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:2
16/10/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
22/04/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
06/01/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
21/10/2013: Phát hành cho CBCNV 3,599,200
14/05/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 13%
22/08/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 5:1
29/05/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
29/12/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
14/07/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
22/04/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
03/12/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
12/08/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
07/04/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 4%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  Cổ Phiếu Ngân Hàng Còn Lý Do Để Tăng Giá Cổ Phiếu Các Ngân Hàng

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

PNJ: Ông Nguyễn Anh Hùng – Giám đốc đăng ký bán 62.000 cp (02/04/2021 15:57) CPNJ2009: Ngày ĐKCC thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CPNJ2009 (01/04/2021 15:34) PNJ tăng cổ tức năm 2020 lên 20%, đặt kế hoạch lợi nhuận 1.230 tỷ đồng trong năm 2021 (28/03/2021 06:55) PNJ: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (26/03/2021 17:30) PNJ: Thay đổi địa chỉ chi nhánh (24/03/2021 16:35) CPNJ2009: Hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CPNJ2009 (24/03/2021 14:48)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 11,049,024,105 14,678,799,606 17,144,251,447 17,681,913,026
Giá vốn hàng bán 9,064,872,939 11,792,052,183 13,539,967,588 14,076,055,770

READ  cổ phiếu dược hậu giang

Xem thêm: Làm Nhân Viên Môi Giới Chứng Khoán Có Bỏ Nghề Tư Vấn Chứng Khoán Được Và Mất

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 1,911,963,951 2,779,083,561 3,460,713,492 3,434,732,881
Lợi nhuận tài chính -47,680,757 -59,499,837 -116,858,098 -159,172,129
Lợi nhuận khác 6,010,723 1,903,772 496,242 -3,151,835
Tổng lợi nhuận trước thuế 907,379,396 1,205,550,273 1,506,712,386 1,345,980,469
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 724,856,448 959,923,347 1,193,924,957 1,069,310,105
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 724,856,448 959,923,347 1,193,924,957 1,069,310,105
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 3,896,141,901 5,405,256,601 7,333,364,485 7,143,929,036
Tổng tài tranminhdung.vnản 4,492,245,833 6,437,895,557 8,602,964,422 8,483,146,098
Nợ ngắn hạn 1,488,758,034 2,677,317,786 4,017,860,824 3,231,907,356
Tổng nợ 1,542,697,241 2,692,822,129 4,025,698,610 3,241,284,233
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 2,949,548,592 3,745,073,428 4,577,265,811 5,241,861,865
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Người Tham Chiếu Trong Vay Tiền, Tìm Hiểu Quy Trình Thẩm Định Fecredit

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button