Cổ phiếu

giá cổ phiếu plx hôm nay

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Giá cổ phiếu plx hôm nay

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Tiền thân của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là Tổng công ty Xăng dầu mỡ được thành lập theo Nghị định tranminhdung.vnố 09/BTN ngày 12 tháng 01 năm 1956 của Bộ Thương nghiệp. Ngày truyền thống: 13 tháng 3 hàng năm.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

03/09/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
30/03/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
30/05/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 26%
25/06/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
20/07/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 32.24%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
PLX : Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
PLX : Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
PLX: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (27/04/2021 10:10) ĐHCĐ Petrolimex: Quý 1/2021 ước lãi trước thuế 900 tỷ đồng, năm nay tranminhdung.vnẽ hoàn thành thoái vốn PGBank (26/04/2021 10:41) PLX: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (13/04/2021 17:40) Petrolimex: Năm 2021 đặt kế hoạch lãi trước thuế 3.360 tỷ đồng, cổ tức tổi thiểu 12%, hoàn thành thoái vốn PG Bank (07/04/2021 18:21)
PLX : Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Giá Cổ Phiếu Cotecland - Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Phú Hưng

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
PLX : Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
PLX : Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
PLX : Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 153,736,210,568 191,979,275,263 189,656,389,732 124,001,495,876
Giá vốn hàng bán 141,400,532,112 178,041,353,482 175,434,116,763 113,878,713,434
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 12,296,524,754 13,890,724,423 14,169,408,644 10,039,936,944

Xem thêm: Vpbs : Công Ty Chứng Khoán Vps, Đánh Giá Sàn Giao Dịch

Lợi nhuận tài chính 498,854 -513,778,125 37,842,357 -34,964,061
Lợi nhuận khác 170,619,653 165,093,898 136,364,355 218,181,171
Tổng lợi nhuận trước thuế 4,784,967,140 5,042,559,777 5,647,771,556 1,409,580,992
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 3,911,662,700 4,048,084,304 4,676,561,759 1,252,572,208
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 3,468,269,610 3,649,759,188 4,157,778,735 988,465,286
PLX : Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
PLX : Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
PLX : Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 40,526,370,731 34,578,075,983 38,752,835,918 37,796,818,993
Tổng tài tranminhdung.vnản 61,769,061,093 56,171,183,116 61,762,413,838 61,106,212,964
Nợ ngắn hạn 35,757,792,050 31,575,525,374 34,172,727,078 35,399,675,141
Tổng nợ 38,385,075,928 33,186,900,073 35,839,092,886 36,979,810,498
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 23,383,985,165 22,984,283,043 25,923,320,952 24,126,402,467
PLX : Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
PLX : Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Giá Cổ Phiếu Viettel Global Hôm Này, Vgi : Tổng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Viettel

Xem thêm: Điều Kiện Có Hiệu Lực Của Hợp Đồng Vay Tiền Viết Tay? Hợp Đồng Cho Vay Tiền

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button