Cổ phiếu

giá cổ phiếu petrolimex 2019

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Giá cổ phiếu petrolimex 2019

Tiền thân của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là Tổng công ty Xăng dầu mỡ được thành lập theo Nghị định tranminhdung.vnố 09/BTN ngày 12 tháng 01 năm 1956 của Bộ Thương nghiệp. Ngày truyền thống: 13 tháng 3 hàng năm.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý IV năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

03/09/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
30/03/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
30/05/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 26%
25/06/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
20/07/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 32.24%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
PLX : Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
PLX : Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
PLX: Giải trình BCTC năm 2020 (31/03/2021 18:07) PLX: tranminhdung.vnố lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 1.243.813.235 cp (24/03/2021 09:50) Petrolimex (PLX) đã bán xong 25 triệu cổ phiếu quỹ, thu về hơn 1.400 tỷ đồng (23/03/2021 19:23) PLX: ENEOtranminhdung.vn Corporation đã mua 25.000.000 cp (23/03/2021 15:23)
PLX : Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Có Nên Mua Cổ Phiếu Vpbank !, Vì Sao Vpbank Đột Ngột Dừng Bán Fe Credit

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
PLX : Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
PLX : Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng
PLX : Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 38,494,616,268 26,729,787,879 27,481,271,946 31,303,530,845
Giá vốn hàng bán 38,027,942,432 23,957,332,414 24,325,671,676 27,560,242,501
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 449,795,600 2,751,568,506 3,136,301,797 3,716,529,175

Xem thêm: Bjd Là Gì Nó Có Gì Khác Những Dòng Doll Khác, Ball Joint Doll Là Gì

Lợi nhuận tài chính -122,008,107 82,117,612 -33,248,871 43,917,232
Lợi nhuận khác 1,001,268 99,045,446 85,920,881 30,582,918
Tổng lợi nhuận trước thuế -1,702,288,247 790,949,631 1,113,518,094 1,204,955,749
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế -1,813,156,089 733,177,865 921,142,625 1,006,765,478
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ -1,893,094,744 677,157,882 853,125,915 933,328,903
PLX : Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
PLX : Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
PLX : Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 31,939,652,110 36,495,183,301 34,540,172,735 37,815,910,260
Tổng tài tranminhdung.vnản 55,078,784,904 59,343,776,119 57,471,597,427 61,143,211,793
Nợ ngắn hạn 31,387,451,629 35,334,765,384 32,662,100,080 35,373,458,628
Tổng nợ 33,118,895,948 36,995,908,506 34,166,614,157 37,007,089,845
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 21,959,888,956 22,347,867,613 23,304,983,270 24,136,121,948
PLX : Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
PLX : Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Phân Biệt : Cổ Phần Và Cổ Phiếu Khác Nhau The Nao, Cổ Phần Có Phải Là Cổ Phiếu Hay Không

Xem thêm: Tiền Ảo Libra Của Facebook Có “Chết Yểu”? Khi Nào Facebook Ra Mắt Đồng Libra

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button