Cổ phiếu

Giá Cổ Phiếu Nhiệt Điện Quảng Ninh, Qtp: Ctcp Nhiệt Điện Quảng Ninh

*

Đang xem: Giá cổ phiếu nhiệt điện quảng ninh

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng

Xem đầy đủ
Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 2,635,850,427 2,359,293,537 1,748,154,566 1,870,437,120

Xem thêm: Đá Granite Tự Nhiên Là Gì ? Phân Biệt Đá Granite Và Đá Nhuộm Màu

*

Xem đầy đủ
Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 3,454,025,898 3,382,853,523 3,317,468,182 3,700,328,593

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Xem thêm: Phân Tích Cơ Bản Và Kỹ Thuật Liên Thị Trường Trong Giao Dịch Tài Chính Pdf

HỘI ĐỒNG tranminhdung.vnÁNG LẬP
Chức vụ Họ tên Tuổi Quá trình công tác
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chức vụ Họ tên Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Tuấn Anh Chi tiết…
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Việt Dũng Chi tiết…
Thành viên HĐQT Ông Đặng Huy Vũ 41 Từ tháng 01 năm 2010 đến nay : Phó Trưởng Ban Kế hoạch Tổng công ty Điện lực – T… Chi tiết…
Thành viên HĐQT Ông Ngô tranminhdung.vninh Nghĩa 43 Từ ngày 15 tháng 06 năm 2016 đến nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt đ… Chi tiết…
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Quang Huy Chi tiết…
Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thị Hồng Loan Chi tiết…
Thành viên HĐQT Ông Quách Vĩnh Bình Chi tiết…
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG Chức vụ
Họ tên Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Ngô tranminhdung.vninh Nghĩa 43 Từ ngày 15 tháng 06 năm 2016 đến nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt đ… Chi tiết…
Phó Tổng GĐ Ông Lê Việt Cường Chi tiết…
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Việt Dũng Chi tiết…
Phó Tổng GĐ Ông Ngô tranminhdung.vninh Nghĩa 43 Từ ngày 15 tháng 06 năm 2016 đến nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt đ… Chi tiết…
Kế toán trưởng Ông Trần Vũ Linh 36 Từ tháng 04 năm 2016 đến nay : Phụ trách phòng TCKT Phòng Tài chính kế toán Cty … Chi tiết…
BAN KIẾM tranminhdung.vnOÁT Chức vụ
Họ tên Tuổi Quá trình công tác
Thành viên BKtranminhdung.vn Ông Ngô Văn Điện 37 Từ ngày 01 tháng 04 năm 2014 đến nay : Phó Ban Pháp chế Thanh tra Tổng công ty Đ… Chi tiết…
Thành viên BKtranminhdung.vn Bà Vũ Thị Hoàng Yến 51 Từ tháng 04 năm 2015 đến nay : Thành viên BKtranminhdung.vn CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh Chi tiết…
Thành viên BKtranminhdung.vn Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp Chi tiết…
Thành viên BKtranminhdung.vn Bà Hồ Nguyễn Phương Trâm Chi tiết…
VỊ TRÍ KHÁC Chức vụ
Họ tên Tuổi Quá trình công tác

READ  giá cổ phiếu

Trả lời

Back to top button