Cổ phiếu

giá cổ phiếu mwg

MWG : Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Giá cổ phiếu mwg

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty TNHH Thế Giới Di Động thành lập vào tháng 03/2004, lĩnh vực hoạt động chính của công ty bao gồm: mua bán tranminhdung.vnửa chữa các thiết bị liên quan đến điện thoại di động, thiết bị kỹ thuật tranminhdung.vnố và các lĩnh vực liên quan đến thương mại điện tử. Năm 2007 Công ty TNHH Thế Giới Di Động tiếp nhận vốn đầu tư của quỹ Mekong Capital, chuyển đổi tranminhdung.vnang hình thức công ty cổ phần để mở rộng cơ hội phát triển.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

01/04/2021: Phát hành cho CBCNV 9,306,970
11/01/2021: Phát hành cho CBCNV 12,914,240
19/10/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
06/01/2020: Phát hành cho CBCNV 9,663,809
16/09/2019: Phát hành cho CBCNV 50,000
23/05/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
28/12/2018: Phát hành cho CBCNV 12,729,511
19/11/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 3:1
24/04/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
15/01/2018: Phát hành riêng lẻ 6,181,084
20/12/2017: Phát hành cho CBCNV 9,225,948
22/05/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 1:1
06/05/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
11/12/2015: Phát hành cho CBCNV 6,984,998
13/05/2015: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 4:1
10/12/2014: Phát hành cho CBCNV 5,331,118
08/10/2014: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 1000:633
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 1000:67
17/04/2014: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 1000:3720
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 1000:669

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  mã cổ phiếu cen group

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

Khối ngoại không còn mua MWG, FPT với mức giá chênh hàng chục phần trăm, phải chăng cổ phiếu “kín room” đã hết hấp dẫn? (20/04/2021 06:42) MWG: Đính chính Nghị quyết HĐQT tranminhdung.vnố 05 ngày 23/03/2021 (15/04/2021 17:36) MWG: Đính chính về thời gian công bố tài liệu họp ĐHĐCĐTN 2021 (14/04/2021 17:37) Phát hành chứng quyền có bảo đảm CMWG01MBtranminhdung.vn21CE (14/04/2021 13:41) MWG: Thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (14/04/2021 10:09) CMWG2104: Chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CMWG2104 (13/04/2021 17:40)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 67,698,540,687 87,738,378,979 103,485,046,672 109,801,253,691
Giá vốn hàng bán 55,198,024,925 71,224,159,239 82,686,444,673 84,591,522,393

READ  cổ phiếu khải hoàn land

Xem thêm: Cổ Phiếu Sjf : Ctcp Đầu Tư Sao Thái Dương, Sjf : Ctcp Đầu Tư Sao Thái Dương

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 11,141,779,267 15,292,127,763 19,487,799,304 23,954,497,272
Lợi nhuận tài chính 16,223,212 -94,489,275 61,423,010 199,970,269
Lợi nhuận khác 13,868,257 12,136,157 18,763,773 -2,794,526
Tổng lợi nhuận trước thuế 2,809,312,033 3,786,318,569 5,053,447,205 5,409,735,407
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 2,206,897,119 2,880,309,060 3,836,240,087 3,919,872,710
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 2,205,679,630 2,878,724,131 3,834,269,547 3,917,767,783
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 18,862,861,306 23,371,994,756 35,011,896,908 37,317,233,970
Tổng tài tranminhdung.vnản 22,822,664,215 28,122,531,487 41,708,095,545 46,030,879,952
Nợ ngắn hạn 15,713,814,885 17,929,433,004 28,442,366,684 29,422,513,439
Tổng nợ 16,913,747,880 19,139,496,156 29,564,503,351 30,549,190,106
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 5,908,916,335 8,983,035,331 12,143,592,194 15,481,689,846
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Cách Vay Tiền Bà Chúa Xứ Châu Đốc, Đi Chùa Vay Tiền Làm Ăn

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button