Cổ phiếu

giá cổ phiếu msn

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Giá cổ phiếu msn

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Tháng 11/ 2004 Thành lập Công ty Cổ phần Hàng hải Ma tranminhdung.vnan (Mtranminhdung.vnC) với vốn điều lệ ban đầu là 3.200.000.000 đồng. Tháng 7/2009 Mtranminhdung.vnC được chuyển giao toàn bộ cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma tranminhdung.vnan; Mtranminhdung.vnC tăng vốn từ 32 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng thông qua việc phát hành riêng lẻ cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma tranminhdung.vnan;Tháng 8/2009 Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma tranminhdung.vnan chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Ma tranminhdung.vnan (Matranminhdung.vnan Group)
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

17/12/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
19/08/2020: Phát hành cho CBCNV 5,736,799
25/06/2019: Phát hành cho CBCNV 5,796,899
13/06/2018: Phát hành cho CBCNV 5,775,574
16/08/2017: Phát hành cho CBCNV 9,877,600
23/01/2017: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
04/01/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
27/12/2016: Phát hành riêng lẻ 12,000,000
15/06/2016: Phát hành cho CBCNV 9,357,813
13/07/2015: Phát hành cho CBCNV 10,909,721
31/07/2014: Phát hành riêng lẻ 896,802
30/10/2013: Phát hành riêng lẻ 29,770,465
31/05/2013: Phát hành cho CBCNV 17,860,750

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Mtranminhdung.vnN : Công ty Cổ phần Tập đoàn Matranminhdung.vnan | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Mtranminhdung.vnN : Công ty Cổ phần Tập đoàn Matranminhdung.vnan | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
CMtranminhdung.vnN2007: Ngày ĐKCC thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CMtranminhdung.vnN2007 (22/04/2021 11:03) CMtranminhdung.vnN2007: Hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CMtranminhdung.vnN2007 (15/04/2021 14:18) Phát hành chứng quyền có bảo đảm CMtranminhdung.vnN01MBtranminhdung.vn21CE (14/04/2021 13:38) Mtranminhdung.vnN: Nghị quyết HĐQT v/v chuyển nhượng cp của CTCP The CrownX (13/04/2021 14:20) CMtranminhdung.vnN2007: Ngày ĐKCC thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CMtranminhdung.vnN2007 (09/04/2021 15:55) Mtranminhdung.vnN: Ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả trái tức kỳ 02 năm 2021 (08/04/2021 17:18)
Mtranminhdung.vnN : Công ty Cổ phần Tập đoàn Matranminhdung.vnan | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  theo doi giá cổ phiếu hpg

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Mtranminhdung.vnN : Công ty Cổ phần Tập đoàn Matranminhdung.vnan | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Mtranminhdung.vnN : Công ty Cổ phần Tập đoàn Matranminhdung.vnan | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Mtranminhdung.vnN : Công ty Cổ phần Tập đoàn Matranminhdung.vnan | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 38,980,236,000 39,378,747,000 38,818,747,000 78,868,319,000
Giá vốn hàng bán 25,988,836,000 26,306,208,000 26,412,939,000 59,329,111,000
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 11,631,810,000 11,881,409,000 10,941,148,000 17,888,697,000

Xem thêm: Kaempferia Galanga Là Gì Trong Tiếng Việt? Kaempferia Galanga

Lợi nhuận tài chính -2,290,924,000 -1,189,121,000 -1,012,379,000 -3,126,008,000
Lợi nhuận khác -43,250,000 -33,163,000 1,092,214,000 1,129,065,000
Tổng lợi nhuận trước thuế 4,138,637,000 6,243,824,000 7,105,090,000 2,324,839,000
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 3,607,690,000 5,621,505,000 6,364,615,000 1,395,013,000
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 3,102,664,000 4,916,497,000 5,557,571,000 1,233,982,000
Mtranminhdung.vnN : Công ty Cổ phần Tập đoàn Matranminhdung.vnan | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
Mtranminhdung.vnN : Công ty Cổ phần Tập đoàn Matranminhdung.vnan | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Mtranminhdung.vnN : Công ty Cổ phần Tập đoàn Matranminhdung.vnan | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 15,144,937,000 12,499,618,000 24,261,892,000 29,760,685,000
Tổng tài tranminhdung.vnản 63,528,522,000 64,578,613,000 97,297,251,000 115,736,562,000
Nợ ngắn hạn 15,532,987,000 15,795,515,000 30,492,191,000 38,874,663,000
Tổng nợ 43,303,327,000 30,498,935,000 45,408,844,000 90,706,283,000
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 20,225,195,000 34,079,678,000 51,888,407,000 25,030,279,000
Mtranminhdung.vnN : Công ty Cổ phần Tập đoàn Matranminhdung.vnan | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Mtranminhdung.vnN : Công ty Cổ phần Tập đoàn Matranminhdung.vnan | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Nếu Doanh Nghiệp Trả Cổ Tức Bằng Cổ Phiếu Thì Sẽ Làm Giảm Roe

Xem thêm: Chứng Khoán Ảo Vps Nhận Tiền Thật 100%, Cách Chơi Chứng Khoán Phái Sinh Ảo Vps

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button