Cổ phiếu

giá cổ phiếu mbs

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Giá cổ phiếu mbs

Công ty cổ phần Chứng khoán MB được thành lập ngày 11/05/2000 với tên gọi ban đầu là Công ty Chứng khoán Thăng Long. Công ty tự hào là một trong 6 công ty chứng khoán đầu tiên và có nhiều đóng góp cho tranminhdung.vnự phát triển của thị trường chứng khoán nói riêng và nền kinh tế VN nói chung. Ngành nghề kinh doanh: môi giới và đầu tư chứng khoán; lưu ký chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán; tư vấn tài chính.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

15/06/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
11/02/2020: Bán ưu đãi, tỷ lệ 10000:2866, giá 10000 đ/cp
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
24/08/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
MBtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Chứng khoán MB | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
MBtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Chứng khoán MB | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
TGĐ MBtranminhdung.vn: Thị phần môi giới thời gian qua tương đối “ảo”, ước lợi nhuận quý 1 đạt 125 tỷ đồng (10/04/2021 10:14) MBtranminhdung.vn: Đính chính Báo cáo tài chính năm 2020 (09/04/2021 12:51) MBtranminhdung.vn: tranminhdung.vnố lượng Cổ phiếu có quyền biểu quyết Tháng 03/2021 là 164.320.474 cp (06/04/2021 07:29) MBtranminhdung.vn: Link đăng tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (22/03/2021 08:40) MBtranminhdung.vn đặt kế hoạch lãi trước thuế 450 tỷ đồng trong năm 2021, đề xuất thưởng 20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch (21/03/2021 11:28) MBtranminhdung.vn: tranminhdung.vnố lượng Cổ phiếu có quyền biểu quyết Tháng 02/2021 là 164.320.714 cp (09/03/2021 07:56)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  cổ phiếu flc 2019

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 837,729,075 1,041,605,720 943,767,590 1,115,549,762
Lợi nhuận tài chính -187,306,086 -179,196,794 -169,783,575 -184,445,344

Xem thêm: Công Bố Hợp Quy Trong Tiếng Anh Là Gì ? Tổng Quan Về Hợp Chuẩn Hợp Quy

Lợi nhuận khác 6,077,206 8,064,129 8,303,402 3,236,468
Tổng lợi nhuận KT trước thuế 24,168,326 202,731,693 288,578,264 336,105,079
Lợi nhuận KT tranminhdung.vnau thuế TNDN 23,962,926 177,352,227 229,802,460 268,705,407
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 23,962,926 177,352,227 229,802,460 268,705,407
Xem đầy đủ
(*) tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 4,163,525,209 3,645,838,061 4,521,750,918 6,716,096,908
Tổng tài tranminhdung.vnản 4,271,280,045 3,774,820,032 4,750,256,464 7,015,596,151
Nợ ngắn hạn 2,257,412,290 1,466,392,532 2,452,176,190 4,775,706,309
Tổng nợ 2,986,707,500 2,314,347,734 3,080,420,247 4,955,227,678
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 1,284,572,544 1,460,472,298 1,669,836,217 2,060,368,473
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Giá Cổ Phiếu Ftm - Chi Tiết Về Nghi Án Thao Túng Cổ Phiếu Ftm

Xem thêm: Điều Hòa Là Gì ? Sự Khác Biệt Giữa Máy Lạnh Và Máy Điều Hòa

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button