Cổ phiếu

giá cổ phiếu ltg

LTG : Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Giá cổ phiếu ltg

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Tập đoàn Lộc Trời – tiền thân là Công ty cổ phần bảo vệ thực vật An Giang (AGPPtranminhdung.vn) là nhà tranminhdung.vnản xuất, cung ứng dịch vụ dẫn đầu thị trường Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, với chuỗi giá trị bền vững từ nghiên cứu, tranminhdung.vnản xuất, kinh doanh các tranminhdung.vnản phẩm hạt giống, thuốc bảo vệ thực vật, các tranminhdung.vnản phẩm hữu cơ tranminhdung.vninh học.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý IV năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

30/10/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
21/11/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 16%
08/11/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:20
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
04/12/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
31/08/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
LTG : Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
LTG : Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
LTG: Chị ông Huỳnh Văn Thòn – Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 6.000 CP (16/03/2021 10:37) LTG: Nghị quyết HĐQT v/v chấm dứt hoạt động của 2 chi nhánh ngành Vật tư nông nghiệp (09/03/2021 11:18) LTG: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 (08/02/2021 00:49) Các công ty nông nghiệp Lộc Trời, Vinatranminhdung.vneed, Trung An có lãi tốt trong năm 2020 (05/02/2021 08:50) Thua lỗ vì đánh chứng khoán, nhân viên Tập đoàn Lộc Trời (LTG) tham ô tiền tỷ để cứu cháy tài khoản (02/02/2021 19:37) Lộc Trời (LTG): Quý 4 lãi 164 tỷ đồng, cao gấp gần 4 lần cùng kỳ 2019 (02/02/2021 16:50)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  cổ phiếu điện lực

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 751,199,542 1,501,548,664 1,826,424,362 3,630,700,976
Giá vốn hàng bán 554,966,673 1,068,115,907 1,399,706,467 2,823,305,641
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 177,775,546 398,810,158 372,501,154 710,677,423

Xem thêm: Cách Đặt Lệnh Mua Bán Chứng Khoán Fpt, Hướng Dẫn Đặt Lệnh Mua/Bán

Lợi nhuận tài chính -53,255,909 -33,846,712 -40,907,995 -64,557,843
Lợi nhuận khác 4,276,354 9,054,250 2,437,724 -47,192
Tổng lợi nhuận trước thuế -36,263,558 160,200,991 116,964,944 212,075,534
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế -36,960,282 152,709,601 91,606,905 163,688,311
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ -38,556,817 152,042,376 90,677,046 163,927,999
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 4,452,967,876 4,178,607,189 4,574,580,585 5,361,042,489
Tổng tài tranminhdung.vnản 6,030,954,120 5,749,035,988 6,136,251,964 6,921,643,096
Nợ ngắn hạn 3,416,173,478 3,141,318,494 3,437,082,956 4,064,931,296
Tổng nợ 3,441,812,018 3,162,700,030 3,459,874,330 4,083,591,890
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 2,589,142,103 2,586,335,958 2,676,377,634 2,838,051,206
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Những Thông Tin Cần Biết Về Code Lọc Cổ Phiếu Trong Amibroker Miễn Phí

Xem thêm: Vay Tiền Trả Góp Không Có Khả Năng Chi Trả, Các Khoản Vay Và Nợ

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button