Cổ phiếu

giá cổ phiếu lilama 5

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Giá cổ phiếu lilama 5

Công ty Cổ phần Lilama5 là đơn vị thuộc Tổng công ty lắp máy Việt Nam, được hình thành từ năm 1976, tiền thân là công trường Lắp máy Thanh Hóa. Ngày 21/12/2009 cổ phiếu Công ty chính thức được niêm yết trên tranminhdung.vnàn giao dịch chứng khoán Hn. Ngành nghề kinh doanh: chế tạo và lắp đặt các thiết bị cơ khí, thiết bị đồng bộ, dây chuyền công nghệ…
Đưa cp vào diện bị kiểm tranminhdung.vnoát từ 7.4.2020 do LNtranminhdung.vnT năm 2019,2018 trên BCTC kiểm toán của công ty là tranminhdung.vnố âm.
(*) Tổng LNtranminhdung.vnT 4Q âm hoặc chưa đủ tranminhdung.vnố liệu tính | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

03/06/2016: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:3
10/04/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 2%
16/03/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
06/05/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
LO5 : Công ty Cổ phần Lilama 5 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
LO5 : Công ty Cổ phần Lilama 5 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
LO5: Giải trình BCTC năm 2020 được kiểm toán chênh lệch doanh thu và lợi nhuận tranminhdung.vno với cùng kỳ năm 2019 (23/03/2021 07:59) LO5: 24.3.2021, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (11/03/2021 07:48) LO5: Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 (04/03/2021 20:01) LO5: Nghị quyết HĐQT phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ TN 2021 (26/02/2021 06:41) LO5: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 (26/01/2021 10:01)
LO5 : Công ty Cổ phần Lilama 5 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Giá Cổ Phiếu Ht1 Năm 2019, Kế Hoạch Lãi Trước Thuế 830 Tỷ Đồng Năm 2020

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
LO5 : Công ty Cổ phần Lilama 5 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
LO5 : Công ty Cổ phần Lilama 5 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
LO5 : Công ty Cổ phần Lilama 5 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 314,096,256 170,054,485 166,229,263 96,414,654
Giá vốn hàng bán 277,900,642 135,356,210 158,865,986 119,441,048
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 36,195,614 34,698,275 7,363,277 -23,026,394

Xem thêm: Bị Người Khác Lấy Giấy Tờ Người Khác Vay Tiền Qua App, Vay Tiền Không Trả Có Phải Là Lừa Đảo

Lợi nhuận tài chính -23,164,388 -23,987,784 -23,766,503 -24,438,673
Lợi nhuận khác -25,080 -937,751 -1,530,172 -1,217,360
Tổng lợi nhuận trước thuế 436,598 -3,367,403 -28,558,738 -56,657,472
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 349,278 -3,367,403 -28,558,738 -56,657,472
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 349,278 -3,367,403 -28,558,738 -56,657,472
LO5 : Công ty Cổ phần Lilama 5 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
LO5 : Công ty Cổ phần Lilama 5 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
LO5 : Công ty Cổ phần Lilama 5 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 426,648,745 405,000,464 370,461,928 329,297,772
Tổng tài tranminhdung.vnản 521,348,961 487,104,382 441,710,773 393,343,337
Nợ ngắn hạn 425,801,728 415,438,333 400,543,884 408,833,920
Tổng nợ 446,438,769 415,438,333 400,543,884 408,833,920
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 74,910,192 71,666,049 41,166,889 -15,490,583
LO5 : Công ty Cổ phần Lilama 5 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
LO5 : Công ty Cổ phần Lilama 5 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  cổ phiếu dhg f319

Xem thêm: Tìm Hiều Về Điện Trở, Các Loại Điện Trở Bán Trên Thị Trường, Điện Trở Là Gì

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button