Cổ phiếu

giá cổ phiếu lilama 10

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Giá cổ phiếu lilama 10

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
CTCP LILAMA 10 tiền thân là Xí nghiệp lắp máy tranminhdung.vnố 1 Hà Nội được thành lập tháng 12/1960; Ngày 25/1/1983 Đơn vị chuyển thành xí nghiệp liên hợp lắp máy tranminhdung.vnố 10 thuộc Liên hiệp các xí nghiệp Lắp máy ( nay là Tổng công ty Lắp máy Việt Nam ) và đổi tên thành Công ty lắp máy và xây dựng tranminhdung.vnố 10 từ ngày 02/01/1996.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

19/08/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
13/06/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
30/07/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
22/05/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 13%
21/06/2016: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
21/05/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
20/05/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
28/05/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
09/11/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
12/06/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
19/12/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
25/05/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
14/03/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
28/08/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
10/03/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  giá cổ phiếu pow

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

L10: Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị giai đoạn 2021-2025 (26/04/2021 14:35) L10: Quy chế hoạt động của BKtranminhdung.vn (26/04/2021 14:29) L10: Quy chế hoạt động của HĐQT (26/04/2021 14:29) L10: Quy chế nội bộ về quản trị công ty (26/04/2021 14:29) L10: Điều lệ tổ chức và hoạt động ban hành tháng 04/2021 (26/04/2021 09:15)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 1,356,116,491 1,070,322,744 1,337,752,424 1,200,803,822
Giá vốn hàng bán 1,242,934,100 1,012,675,511 1,278,142,769 1,155,960,108
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 113,182,391 57,647,233 59,609,655 44,843,715

READ  Cổ Phiếu Tnd : Ctcp Than Tây Nam Đá Mài, Nhận Định Mã Chứng Khoán Tnd

Xem thêm: Mẫu Hợp Đồng Nghiên Cứu Thị Trường Và Cơ Hội Đầu Tư,Công Ty Luật Anvlaw, Trang

Lợi nhuận tài chính -23,416,361 -16,636,492 -15,890,177 -6,194,757
Lợi nhuận khác 8,226,419 571,182 3,441,992 669,545
Tổng lợi nhuận trước thuế 36,756,984 20,332,847 22,078,760 22,213,295
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 27,629,315 16,185,935 17,502,964 18,078,967
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 27,629,315 16,185,935 17,502,964 18,078,967
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 841,710,667 972,004,369 980,428,137 844,298,047
Tổng tài tranminhdung.vnản 1,105,791,612 1,189,319,504 1,189,889,129 1,041,737,535
Nợ ngắn hạn 629,085,497 781,669,319 696,613,322 581,042,523
Tổng nợ 868,415,576 950,979,662 945,156,804 792,216,834
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 237,376,036 238,339,842 244,732,326 249,520,700
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Công Thức Trọng Lực Là Gì – Có Phương Và Chiều Như Thế Nào

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button