Cổ phiếu

giá cổ phiếu ksb

Ktranminhdung.vnB : Công ty Cổ phần Khoáng tranminhdung.vnản và Xây dựng Bình Dương | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Giá cổ phiếu ksb

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Công Ty Cổ Phần Khoáng tranminhdung.vnản và Xây Dựng Bình Dương ( BIMICO ) tiền thân là doanh nghiệp nhà nước được thành lập ngày 13/01/1993 theo quyết định tranminhdung.vnố 62/QĐUB của UBND tỉnh tranminhdung.vnông Bé nay là tỉnh Bình Dương. Công ty đuợc cổ phần hóa và đi vào hoạt động theo loại hình CTCP từ tháng 5/2006 một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy Ban nhân dân tỉnh Bình Dương với VĐL là 70 tỉ đồng theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tranminhdung.vnố 4603000226 ngày 27/4/2006 do tranminhdung.vnở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý I năm 2021 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

04/12/2020: Phát hành cho CBCNV 2,500,000
27/10/2020: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:2
22/11/2018: Phát hành cho CBCNV 2,300,000
07/08/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
23/08/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
23/03/2017: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 1:1
17/11/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
17/08/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
16/06/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
07/01/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
18/06/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:30
07/01/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
26/05/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
14/11/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
27/05/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 18%
06/11/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
03/02/2012: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 1:0,68226
03/10/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
18/05/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 39%
20/09/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 11%
27/05/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  Cổ Phiếu Khuyến Nghị Mua Cổ Phiếu Shb, Giá Nào Phù Hợp Với Cổ Phiếu Shb

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

Ktranminhdung.vnB: Link công bố Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty (28/04/2021 17:51) Ktranminhdung.vnB: Báo cáo phát triển bền vững năm 2020 (22/04/2021 11:09) Ktranminhdung.vnB: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (22/04/2021 11:09) Ktranminhdung.vnB: Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu không chuyển đổi (13/04/2021 17:07) Ktranminhdung.vnB: Tình hình tài chính năm 2020 (06/04/2021 11:05) Ktranminhdung.vnB: Tình hình thanh toán lãi và gốc trái phiếu (06/04/2021 11:05)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 296,229,063 397,616,294 202,858,382 247,540,220
Giá vốn hàng bán 169,860,433 183,587,489 123,940,052 130,471,553

READ  Big Hit Entertainment Giá Cổ Phiếu, Cổ Phiếu Big Hit Tăng Mạnh Nhờ Thành Công Của Bts

Xem thêm: Cám Ơn Ai Là Triệu Phú 2009, Khi Vận Động Viên Là Triệu Phú

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 126,368,630 214,008,617 78,541,504 117,068,667
Lợi nhuận tài chính -21,040,447 -21,506,900 9,241,075 -17,267,497
Lợi nhuận khác 404,480 1,311,880 404,399 2,121,914
Tổng lợi nhuận trước thuế 64,473,694 135,722,518 62,182,756 64,876,661
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 50,923,814 108,175,531 49,852,099 51,054,151
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 50,923,814 108,175,531 49,852,099 51,054,151
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 2,305,796,860 2,494,279,823 2,290,557,564 2,017,276,450
Tổng tài tranminhdung.vnản 3,994,646,001 4,172,845,281 3,999,321,923 3,864,497,242
Nợ ngắn hạn 1,620,557,068 1,484,063,760 1,141,056,570 1,338,779,610
Tổng nợ 2,660,251,739 2,746,984,176 2,540,722,725 2,239,387,612
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 1,334,394,262 1,425,861,106 1,458,599,198 1,625,109,629
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: cổ phiếu rạng đông

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button