Cổ phiếu

giá cổ phiếu kbc

KBC : Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Giá cổ phiếu kbc

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty CP Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) được thành lập ngày 27 tháng 3 năm 2002, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2003 với chức năng ban đầu là đầu tư, xây dựng và kinh doanh Cơ tranminhdung.vnở hạ tầng Khu đô thị – Thương mại – Khu công nghiệp – Dịch vụ đa năng. Ngày 18-12-2007 đánh dấu bước ngoặt lịch tranminhdung.vnử của Công ty CP Phát triển Đô thị Kinh Bắc, 88.000.000 cổ phiếu của Công ty CP Phát triển đô thị Kinh Bắc niêm yết tại TT giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã cổ phiếu: KBC
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý I năm 2021 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

Chi tiết Giao dịch đầu tiên tại HNX:18/12/2007Với Khối lượng (cp):88,000,000Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng):162.0Ngày giao dịch cuối cùng:08/12/2009
24/10/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
12/07/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
23/01/2015: Chuyển đổi đợt 1 trái phiếu thành 80.000.000 cp
17/04/2014: Phát hành riêng lẻ 100,000,000

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
KBC : Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
KBC : Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
KBC: Báo cáo thay đổi về tranminhdung.vnở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài (14/05/2021 14:28) KBC: Nghị quyết HĐQT v/v vay vốn CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên (11/05/2021 16:39) Kinh Bắc (KBC): Nhóm Dragon Capital tiếp tục bán ra hơn 2,5 triệu cổ phần, hạ tỷ trọng xuống mức 7,57% (10/05/2021 21:04) KBC: Báo cáo thay đổi về tranminhdung.vnở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn (10/05/2021 17:40) Điểm mặt 15 doanh nghiệp bất động tranminhdung.vnản lãi lớn nhất thị trường quý 1/2021: Nhiều doanh nghiệp lãi gấp 3, gấp 5 cùng kỳ 2020 (07/05/2021 13:21) Kinh Bắc (KBC): Quý 1 báo lãi kỷ lục 599 tỷ đồng, cao gấp 11 lần cùng kỳ 2020 (02/05/2021 08:40)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Cách Tính Giá Cổ Phiếu Sau Khi Phát Hành Thêm, Phát Hành Cổ Phiếu

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 171,802,971 202,280,811 1,224,633,207 2,001,962,401
Giá vốn hàng bán 58,326,678 87,096,857 1,038,087,401 878,701,650

Xem thêm: Cao Đẳng Cộng Đồng Đắk Nông

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 113,476,293 115,183,954 186,545,806 1,123,260,751
Lợi nhuận tài chính -38,777,163 -58,737,944 213,093,768 -52,429,240
Lợi nhuận khác 8,694,352 -8,307,490 -706,224 -2,802,667
Tổng lợi nhuận trước thuế 35,312,455 611,428 265,067,658 882,121,620
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 14,971,783 -8,664,733 200,933,810 714,538,551
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 1,669,033 -20,831,425 176,365,876 599,201,196
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 15,666,527,949 16,771,488,837 21,210,132,483 22,774,740,912
Tổng tài tranminhdung.vnản 18,204,630,590 19,360,584,627 23,570,792,697 25,279,407,103
Nợ ngắn hạn 5,943,158,774 6,329,425,175 6,832,685,154 7,733,514,657
Tổng nợ 7,714,325,720 8,930,950,411 12,940,224,672 13,911,873,424
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 10,490,304,871 10,429,634,216 10,630,568,026 11,367,533,679
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Maã Cổ Phiếu Mastercard Cổ Tức Trả Bằng Cổ Phiếu, Mastercard Cổ Tức Trả Bằng Cổ Phiếu

Xem thêm: Top 10 App Và Trang Web Theo Dõi Chứng Khoán Chuyên Nghiệp, Cafef Liveboard

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button