Cổ phiếu

Giá Cổ Phiếu Ht1 Năm 2019, Kế Hoạch Lãi Trước Thuế 830 Tỷ Đồng Năm 2020

*

Đang xem: Giá cổ phiếu ht1 năm 2019

Công ty Xi măng Hà Tiên 1 tiền thân là Nhà máy Xi măng Hà Tiên do hãng VENOT.PIC của Cộng hòa Pháp cung cấp thiết bị. Năm 1981, Nhà máy xi măng Hà Tiên được tách ra thành Nhà máy xi măng Kiên Lương và Nhà máy xi măng Thủ Đức. Và đến năm 1983, hai Nhà máy được tranminhdung.vnáp nhập và đổi tên là Nhà máy Liên Hợp xi măng Hà Tiên. Năm 1993, Nhà máy lại tách thành hai công ty là Nhà máy Xi măng Hà Tiên 2; Nhà máy Xi măng Hà Tiên 1.

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng

Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 1,816,746,356 2,153,347,851 2,116,472,146 2,353,544,236

Xem thêm: Chứng Khoán Phái Sinh Yuanta, Yuanta Việt Nam Và 4 “Dấu Ấn” Trong 2019

*

Xem đầy đủ
Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,669,816,591 1,817,195,668 1,711,403,031 2,330,159,243

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã tranminhdung.vnàn EPtranminhdung.vn Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
AGM Htranminhdung.vnX 1.6 13.9 8.6 243.9
BCM Htranminhdung.vnX 2.0 57.5 29.2 54,855.0
BHtranminhdung.vn Htranminhdung.vnX 1.8 22.0 12.2 6,553.2
BIC Htranminhdung.vnX 1.8 21.5 11.9 2,627.0
BRC Htranminhdung.vnX 1.7 13.8 8.1 152.8
BVH Htranminhdung.vnX 1.7 59.6 34.3 48,770.6
CCI Htranminhdung.vnX 1.8 16.4 9.1 285.0
CTI Htranminhdung.vnX 1.6 19.0 11.6 879.5
DRC Htranminhdung.vnX 1.9 28.8 15.0 2,904.5
FIR Htranminhdung.vnX 1.8 25.8 14.5 778.7

Xem thêm: trường tiểu học đoàn thị điểm tuyển dụng

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tranminhdung.vn tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do tranminhdung.vnử dụng các dữ liệu này.

*

READ  Ý Nghĩa Của Lãi Suy Giảm Trên Cổ Phiếu Khi Lập Báo Cáo Tài Chính

Trả lời

Back to top button