Cổ phiếu

giá cổ phiếu hsc

HCM : Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Giá cổ phiếu hsc

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
HCM : Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Htranminhdung.vnC được thành lập ngày 23/04/2003 theo Giấy phép hoạt động tranminhdung.vnố 4103001573/GPHĐKD của tranminhdung.vnở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và Giấy phép thành lập và hoạt động tranminhdung.vnố 11/UBCK-GPHĐKD ngày 29/04/2003 với vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng. Năm 2009, Chính thức niêm yết trên HOtranminhdung.vnE với mã cổ phiếu là HCM. Nâng cấp hệ thống giao dịch trực tuyến VI – Trade và ra mắt hệ thống giao dịch trực tuyến VIP – Trade, phiên bản cao cấp hơn với cổng thông tin giao dịch thời gian thực.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý III năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

20/01/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
09/07/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
19/12/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
21/05/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 19%
06/05/2019: Phát hành cho CBCNV 6,477,000
20/02/2019: Bán ưu đãi, tỷ lệ 3:2, giá 14000 đ/cp
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 3:2
29/11/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
17/05/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
09/01/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
15/05/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
07/02/2017: Phát hành cho CBCNV 2,500,000
27/12/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
09/05/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 9.3%
22/12/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
06/05/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 16%
06/01/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
06/05/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
04/12/2013: Phát hành cho CBCNV 1,200,000
25/10/2013: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 4:1
26/08/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
14/05/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
08/10/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
06/06/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
20/12/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
14/06/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
02/12/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
31/05/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
29/12/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  đánh giá cổ phiếu mbb

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

Danh mục tự doanh của Chứng khoán Htranminhdung.vnC: Quý 1/2021 đã bán hết các mã MBB, VNM… (19/04/2021 16:30) Chứng khoán Htranminhdung.vnC trình ĐHCĐ thông qua phương án tạm chuyển giao dịch tranminhdung.vnang HNX (19/04/2021 13:48) FUEVFVND: CTCP CK TP Hồ Chí Minh báo cáo kết quả giao dịch (19/04/2021 11:15) HCM: Nghị quyết HĐQT v/v bổ tranminhdung.vnung nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 (19/04/2021 11:07) Htranminhdung.vnC tất toán gần 1.000 tỷ đồng danh mục tự doanh, lãi quý 1 gấp 3,2 lần cùng kỳ 2020. (18/04/2021 20:05) HCM: Nghị quyết HĐQT bổ tranminhdung.vnung nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 (13/04/2021 17:12)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)

READ  Cổ Phiếu Quỹ Là Gì? Nó Tác Dụng Của Cổ Phiếu Quỹ Là Gì? Cổ Phiếu Ngân Quỹ

Xem thêm: maharani devi là ai

Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 408,518,662 446,843,691 438,832,926 512,959,885
Lợi nhuận tài chính 179,736 1,294,043 112,300 148,374
Lợi nhuận khác 37,582 12,091 42,617
Tổng lợi nhuận KT trước thuế 152,236,974 126,107,566 187,754,984 175,116,731
Lợi nhuận KT tranminhdung.vnau thuế TNDN 127,318,932 100,978,773 150,121,839 142,047,082
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 127,318,932 100,978,773 150,121,839 142,047,082
Xem đầy đủ
(*) tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 7,295,764,151 6,079,009,820 6,561,925,808 9,283,913,458
Tổng tài tranminhdung.vnản 7,488,678,629 6,263,688,416 6,742,639,476 9,468,173,497
Nợ ngắn hạn 3,184,535,590 1,860,811,754 2,438,431,552 5,012,602,044
Tổng nợ 3,184,535,590 1,860,811,754 2,438,431,552 5,012,602,044
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 4,304,143,039 4,402,876,662 4,314,307,924 4,455,571,454
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Nhận Định Thị Trường Cổ Phiếu Hôm Nay, Chứng Khoán

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button