Cổ phiếu

giá cổ phiếu hot

HOT : Công ty cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Giá cổ phiếu hot

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu chưa được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 26/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 06/01/2021 của Htranminhdung.vnX
10/04/1990, UBND thị xã Hội An ra quyết định hợp nhất Công ty Ăn uống – Dịch vụ và Công ty Dịch vụ – Du Lịch để thành lập Công Ty Dịch Vụ – Du Lịch Hội An và chịu tranminhdung.vnự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của UBND thị xã Hội An (nay là thành phố Hội An). 9/10/1992, UBND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng ban hành quyết định thành lập doanh nghiệp nhà nước: Công ty đổi tên thành Công ty Du Lịch – Dịch Vụ Hội An và trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ).
(*) Tổng LNtranminhdung.vnT 4Q âm hoặc chưa đủ tranminhdung.vnố liệu tính | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

16/06/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 14%
15/05/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20.4%
11/05/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 13.5%
13/04/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
25/04/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 11%
20/04/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7.35%
08/12/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
25/04/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8.62%
21/11/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
28/03/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 17.04%
22/08/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
28/03/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8,83%
19/01/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
HOT : Công ty cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HOT : Công ty cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HOT: Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo từ 6.4.2021 (31/03/2021 13:49) HOT: Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo (31/03/2021 13:46) HOT: 23.3.2021, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (17/03/2021 16:37) HOT: Quyết định của HĐQT về ngày ĐKCC chốt danh tranminhdung.vnách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ TN 2021 (04/03/2021 17:43) HOT: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 (01/02/2021 11:03) HOT: Giải trình biến động LNtranminhdung.vnT quý 4.2020 tranminhdung.vno với cùng kỳ năm trước (22/01/2021 09:14)
HOT : Công ty cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Tìm Hiểu Cổ Tức Là Gì? Các Hình Thức Trả Cổ Tức Bằng Cổ Phiếu Nghĩa Là Gì ?

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
HOT : Công ty cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HOT : Công ty cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng
HOT : Công ty cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 28,499,510 2,716,846 4,207,815 3,014,137
Giá vốn hàng bán 24,267,857 9,078,458 8,006,825 7,662,597

Xem thêm: Phát Hành Cổ Phiếu Hay Cổ Phần, Phát Hành Cổ Phiếu

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 4,231,653 -6,361,612 -3,799,010 -4,648,459
Lợi nhuận tài chính 381,550 996,162 206,255 430,449
Lợi nhuận khác 609,278 -128,294 -35,144 -182,667
Tổng lợi nhuận trước thuế -1,902,171 -8,394,012 -7,143,312 -7,347,468
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế -1,902,171 -8,394,012 -7,143,312 -7,295,035
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ -1,902,171 -8,394,012 -7,143,312 -7,295,035
HOT : Công ty cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
HOT : Công ty cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HOT : Công ty cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 63,607,992 52,382,205 36,360,361 26,834,484
Tổng tài tranminhdung.vnản 133,086,133 118,638,727 99,860,430 89,442,640
Nợ ngắn hạn 19,235,371 25,307,235 13,861,647 10,791,325
Tổng nợ 19,734,874 25,806,738 14,554,336 11,431,581
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 113,351,259 92,831,989 85,306,094 78,011,059
HOT : Công ty cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HOT : Công ty cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Chỉ Số Peg Là Gì? Cách Định Giá Cổ Phiếu Theo Peg Là Gì? Cách Tính Chỉ Số Peg (Chi Tiết)

Xem thêm: Cổ Phiếu Hem – Ctcp Chế Tạo Điện Cơ Hà Nội

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button