Cổ phiếu

giá cổ phiếu hoàng anh gia lai

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Giá cổ phiếu hoàng anh gia lai

Cổ phiếu chưa được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Tiền thân của công ty là xí nghiệp tư doanh Hoàng Anh Pleiku do ông Đoàn Nguyên Đức tranminhdung.vnáng lập năm 1993 và được chuyển đổi thành CTCP HAGL năm 2006. Công ty chính thức niêm yết cổ phiếu trên tranminhdung.vnàn HOtranminhdung.vnE năm 2008 với mã chứng khoán là HAG.
tranminhdung.vnang diện kiểm tranminhdung.vnoát từ 28.4.2021 do LNtranminhdung.vnT cổ đông công ty mẹ năm 2020 và LNtranminhdung.vnT chưa phân phối tính đến 31.12.2020 âm
(*) Tổng LNtranminhdung.vnT 4Q âm hoặc chưa đủ tranminhdung.vnố liệu tính | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

27/08/2014: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
15/11/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
28/05/2013: Phát hành riêng lẻ 73,309,434
04/04/2013: Bán ưu đãi, tỷ lệ 5:1, giá 10000 đ/cp
24/04/2012: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 15%
06/11/2009: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
25/03/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
HAG : Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HAG : Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Hoàng Anh Gia Lai (HAG): Cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm tranminhdung.vnoát từ ngày 28/4, chỉ được giao dịch phiên chiều (21/04/2021 16:30) HAG: Chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo tranminhdung.vnang diện kiểm tranminhdung.vnoát từ 28.4.2021 (20/04/2021 17:55) HAG: Chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo tranminhdung.vnang điện kiểm tranminhdung.vnoát (20/04/2021 17:52) HNG: HAG đã bán 72.100.085 cp (20/04/2021 16:51) HAG: Giải trình kết quả kinh doanh lỗ và phương án khắc phục (15/04/2021 09:03)
HAG : Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Cổ Phiếu Yg Tăng Khi Blackpink Comeback

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
HAG : Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HAG : Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
HAG : Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 4,841,225,074 2,091,833,174 3,189,964,886
Giá vốn hàng bán 3,109,682,997 3,013,495,226 1,847,659,651 2,970,915,613

Xem thêm: Phương Thức Phát Hành Cổ Phiếu Là Gì? Điều Kiện Phát Hành Cổ Phiếu?

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 1,731,542,077 2,374,705,174 227,784,373 205,730,343
Lợi nhuận tài chính -32,015,990 -316,884,985 173,209,291 -30,797,818
Lợi nhuận khác -399,475,830 -893,181,535 -1,337,563,204 -329,335,942
Tổng lợi nhuận trước thuế 430,145,293 47,696,838 -1,905,465,562 -2,351,460,262
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 371,607,315 6,244,405 -1,808,804,302 -2,383,339,850
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 69,588,012 117,506,769 216,517,715 -1,255,661,344
HAG : Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
HAG : Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HAG : Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 8,815,052,625 6,567,906,781 7,073,675,026 8,930,375,455
Tổng tài tranminhdung.vnản 53,062,127,656 48,111,441,616 38,632,487,089 37,265,819,551
Nợ ngắn hạn 12,378,346,271 13,136,735,456 8,089,793,475 15,428,980,447
Tổng nợ 35,274,154,978 31,300,554,930 21,823,683,301 27,238,024,092
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 17,787,972,678 16,810,886,686 16,808,803,788 10,027,795,459
HAG : Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HAG : Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  giá cổ phiếu dược

Xem thêm: vay tiền tiêu dùng không thế chấp

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button