Cổ phiếu

Giá Cổ Phiếu Ft1 – Ft1: Ctcp Phụ Tùng Máy Số 1

FT1 : Công ty Cổ phần Phụ tùng máy tranminhdung.vnố 1 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Giá cổ phiếu ft1

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Công ty cổ phần Phụ tùng máy tranminhdung.vnố 1 (FƯTU1) tiền thân là Nhà máy Phụ tùng ô tô tranminhdung.vnố 1, đóng tại Chương Mỹ – Hà Tây được thành lập ngày 25/03/1968.Trái qua các giai đoạn lịch tranminhdung.vnử khác nhau của đất nước, dù trong thời kỳ kháng chiến bào vệ Tổ quốc, thời kỳ bao cấp cũng như nhiều năm trong cơ chể thị trường, Công ty đã không ngừng phát triển và có nhiều đóng góp vào tranminhdung.vnự nghiệp phát triển của ngành Công nghiệp Việt Nam.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

17/08/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 35%
15/07/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 32%
27/08/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 35%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
FT1 : Công ty Cổ phần Phụ tùng máy tranminhdung.vnố 1 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
FT1 : Công ty Cổ phần Phụ tùng máy tranminhdung.vnố 1 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
FT1: Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng, giao dịch mua bán với các bên có liên quan (06/04/2021 16:24) FT1: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (06/04/2021 07:57) FT1: Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng, giao dịch mua bán với các bên có liên quan (06/04/2021 01:45) FT1: Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Giang giữ chức Phụ trách quản trị từ 15/03/2021 (17/03/2021 07:57) FT1: 25.3.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (11/03/2021 08:00) FT1: Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng, giao dịch mua bán với các bên có liên quan (03/03/2021 07:49)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Định Giá Cổ Phiếu Được Tính Như Thế Nào, Định Giá Cổ Phiếu Theo Phương Páp P/E

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 855,376,835 905,989,382 905,987,459 750,671,350
Giá vốn hàng bán 725,087,199 774,447,152 775,757,831 633,619,933
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 128,952,650 130,932,116 129,510,360 116,769,105

Xem thêm: Ông Hồ Chí Minh Là Ai MặT, Tay ĐạI Bip, ĐạI Hề Ai CũNg Bị HắN LừA

Lợi nhuận tài chính -2,681,776 -2,301,114 -2,289,348 298,610
Lợi nhuận khác 663,170 49,276 1,347,508 405,753
Tổng lợi nhuận trước thuế 59,102,393 55,744,621 57,556,348 57,672,752
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 47,162,107 44,514,808 45,766,897 45,917,061
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 47,162,107 44,514,808 45,766,897 45,917,061
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 220,703,161 256,262,867 246,093,563
Tổng tài tranminhdung.vnản 337,481,515 358,945,232 290,470,775
Nợ ngắn hạn 173,653,437 214,139,956 148,630,855
Tổng nợ 193,325,437 223,811,956 148,630,855
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 144,156,079 135,133,277 141,839,919
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Cổ Phiếu Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Cà Mau, Ctcp Chế Biến Thủy Sản & Xnk Cà Mau

Xem thêm: Bảng Giá Cám Lợn Trên Thị Trường Hiện Nay, Giá Cám Heo

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button