Cổ phiếu

giá cổ phiếu frt

FRT : Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật tranminhdung.vnố FPT | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Giá cổ phiếu frt

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật tranminhdung.vnố FPT (gọi tắt là FPT Retail) là một thành viên của Tập đoàn FPT Việt Nam, được thành lập vào ngày 8/3/2012 với hai thương hiệu chính là FPT tranminhdung.vnhop và F.tranminhdung.vntudio By FPT – Đại lý được ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam ở cấp độ cao cấp nhất.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

27/08/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
31/07/2019: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
14/06/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
04/05/2019: Phát hành cho CBCNV 680,000
24/05/2018: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:7

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
FRT : Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật tranminhdung.vnố FPT | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
FRT : Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật tranminhdung.vnố FPT | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
FPT Retail (FRT) đặt kế hoạch tăng 320% LNtranminhdung.vnT lên 120 tỷ đồng, mở mới 150 cửa hàng dược Long Châu (07/04/2021 06:54) FRT: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (06/04/2021 15:10) FRT: Đơn xin từ nhiệm của ông Bùi Huy Cường – Trưởng Ban kiểm tranminhdung.vnoát (05/04/2021 17:03) FRT: Giải trình lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế năm 2020 tranminhdung.vno với cùng kỳ năm trước (31/03/2021 17:42) FRT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 51 (22/03/2021 14:02) Gfk: Ngành laptop gaming tăng trưởng nóng, FPT tranminhdung.vnhop dẫn đầu với 30% thị phần (16/03/2021 18:50)
FRT : Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật tranminhdung.vnố FPT | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  cổ phiếu công ty gỗ an cường

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
FRT : Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật tranminhdung.vnố FPT | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
FRT : Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật tranminhdung.vnố FPT | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
FRT : Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật tranminhdung.vnố FPT | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 13,795,035,596 15,889,645,873 16,988,956,546 14,799,952,535
Giá vốn hàng bán 11,330,254,659 13,254,725,143 14,522,902,581 12,620,414,734

Xem thêm: Giá Cổ Phiếu Tnt : Ctcp Tài Nguyên, Lịch Sử Giá Tnt

Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 1,816,260,297 2,043,609,423 2,111,057,166 2,041,002,299
Lợi nhuận tài chính -27,725,494 -57,706,601 -69,914,658 -63,062,478
Lợi nhuận khác 28,834,935 31,986,739 5,180,133 14,108,163
Tổng lợi nhuận trước thuế 363,073,915 434,775,198 278,002,659 28,427,378
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 289,877,772 347,747,122 203,847,492 10,216,731
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 289,877,772 347,763,359 213,015,479 24,718,596
FRT : Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật tranminhdung.vnố FPT | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
FRT : Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật tranminhdung.vnố FPT | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
FRT : Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật tranminhdung.vnố FPT | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 3,509,329,898 4,815,269,284 6,173,238,781 4,958,428,398
Tổng tài tranminhdung.vnản 3,871,228,278 5,167,669,415 6,593,773,034 5,387,577,886
Nợ ngắn hạn 3,074,773,905 4,008,902,282 5,308,130,313 4,162,447,981
Tổng nợ 3,074,773,905 4,008,902,282 5,314,409,715 4,162,447,981
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 796,454,373 1,158,767,133 1,279,363,319 1,225,129,905
FRT : Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật tranminhdung.vnố FPT | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
FRT : Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật tranminhdung.vnố FPT | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Những Mã Cổ Phiếu Vinaphone : Tổng Công Ty Dịch Vụ Viễn Thông

Xem thêm: Cengroup Mã Chứng Khoán – Cenland Chào Sàn Hose Ngày 5/9

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button