Cổ phiếu

giá cổ phiếu drc

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Giá cổ phiếu drc

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 26/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 06/01/2021 của Htranminhdung.vnX
Tiền thân là nhà máy đắp vỏ xe của quân đội Mỹ, đến nay Công ty cổ phần cao tranminhdung.vnu Đà Nẵng, tên gọi quốc tế là DRC, đã có quá trình phát triển liên tục hơn 35 năm. Nằm tại vị trí cách tranminhdung.vnân bay quốc tế Đà nẵng 5 km, cách cảng Tiên tranminhdung.vna 10km, DRC có vị trí địa lý thuận lợi giao thương trong nước và quốc tế. Công ty bắt đầu niêm yết với mã chứng khoán DRC ngày 29/12/2006 trên tranminhdung.vnàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

16/07/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
09/12/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
30/05/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
13/12/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
25/06/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
24/11/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
20/06/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 13%
24/11/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
09/06/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:3
03/06/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
02/06/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
13/05/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
14/05/2012: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:4
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
03/12/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
10/04/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 19%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  mã cổ phiếu của prudential

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

DRC: 26.3.2021, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (23/03/2021 15:07) DRC: Mẹ chồng bà Phạm Thị Quỳnh Nga – Người được uỷ quyền CBTT đã bán 7.400 cp (12/03/2021 17:26) DRC: Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (05/03/2021 17:21) DRC: Mẹ chồng bà Phạm Thị Quỳnh Nga – Người CBTT đăng ký bán 7.400 cp (23/02/2021 17:22) DRC: Mẹ vợ ông Hà Phước Lộc – TV.HĐQT đã bán 50.000 cp (19/02/2021 16:53) DRC: Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng (29/01/2021 16:18)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2016
(Đã kiểm toán) Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 3,537,613,748 3,831,010,101 4,036,959,550 3,818,765,155
Giá vốn hàng bán 2,660,142,782 3,211,663,388 3,286,729,457 3,047,252,893
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 700,915,563 457,507,358 571,377,973 599,388,238

READ  giá cổ phiếu bsc

Xem thêm: 5 Loại Thị Trường Cơ Bản Ở Việt Nam Hiện Nay, Các Loại Thị Trường Ở Việt Nam Hiện Nay

Lợi nhuận tài chính -66,374,977 -65,615,107 -70,391,679 -49,848,694
Lợi nhuận khác 17,656,769 479,001 757,612 -1,568,173
Tổng lợi nhuận trước thuế 494,053,504 207,723,322 313,153,623 320,527,758
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 395,196,759 166,031,716 250,526,442 256,316,778
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 395,196,759 166,031,716 250,526,442 256,316,778
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,247,266,531 1,090,444,347 1,377,157,838 1,311,509,477
Tổng tài tranminhdung.vnản 2,815,422,829 2,794,306,941 2,708,281,448 2,430,709,559
Nợ ngắn hạn 841,723,077 858,514,038 927,104,715 742,184,476
Tổng nợ 1,233,322,561 1,267,518,202 1,076,190,150 743,416,771
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 1,582,100,268 1,526,788,739 1,632,091,297 1,687,292,788
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Đơn Vị Cho Vay Tiền Không Cần Thế Chấp Tại Huế, Địa Chỉ Vay Tiền Nhanh Tại Huế

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button