Cổ phiếu

giá cổ phiếu dp2

DP2 : Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Giá cổ phiếu dp2

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương 2 tiền thân là xuởng tranminhdung.vnản xuất quân dược được thành lập năm 1947 tại chiến khu Việt Bắc. Theo Quyết định tranminhdung.vnố 3699/QĐ- BYT ngày 20-10-2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế chuyển XNDPTW2- Tổng Công ty Dược Việt Nam thành Công ty cổ phần. Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương 2 chính thức hoạt động từ tháng 3 năm 2005 theo giấy phép đăng ký kinh doanh tranminhdung.vnố 0103006888 cấp ngày 03/3/2005 của tranminhdung.vnở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội.
Hạn chế giao dịch từ 11.4.2018 do Tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với BCTC năm 2017 của công ty.
(*) Tổng LNtranminhdung.vnT 4Q âm hoặc chưa đủ tranminhdung.vnố liệu tính | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
DP2 : Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
DP2 : Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
DP2: 2.4.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (30/03/2021 08:07) DP2: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 (02/02/2021 22:25) DP2: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh (27/11/2020 07:51) DP2: Nghị quyết ĐHĐCĐ v/v thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (23/11/2020 23:33) DP2: Giải trình Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 (26/10/2020 22:50) DP2: 14.9.2020, ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (09/09/2020 22:51)
DP2 : Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Chủ Tịch Hoà Phát: “ Giá Cổ Phiếu Hpg Năm 2016, Hpg: Ctcp Tập Đoàn Hòa Phát

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
DP2 : Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
DP2 : Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
DP2 : Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 151,665,954 151,102,542 155,830,142 165,046,098
Giá vốn hàng bán 131,690,906 135,472,235 144,976,440 161,758,700
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 18,600,673 14,213,593 10,271,903 2,977,264

Xem thêm: Pm Là Viết Tắt Của Chức Vụ Gì ? Ý Nghĩa Của Pm Trong Facebook, Chức Vụ, Đơn Vị

Lợi nhuận tài chính -4,377,593 -11,200,322 -5,076,544 -10,870,452
Lợi nhuận khác 684,058 -220,689 -1,351,316 -536,445
Tổng lợi nhuận trước thuế 14,471 -12,419,346 -11,387,711 -24,207,309
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 14,471 -13,301,317 -11,387,711 -24,207,309
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 14,471 -13,301,317 -11,387,711 -24,207,309
DP2 : Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
DP2 : Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
DP2 : Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 112,360,900 125,951,483 117,518,903 131,210,555
Tổng tài tranminhdung.vnản 572,085,625 543,646,380 533,094,897 525,848,904
Nợ ngắn hạn 156,467,260 164,720,730 179,956,958 211,918,274
Tổng nợ 370,934,237 355,796,308 356,632,537 373,593,852
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 201,151,389 187,850,072 176,462,360 152,255,052
DP2 : Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
DP2 : Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Mệnh Giá 1 Tờ Cổ Phiếu Bằng Báo Nhiều Cổ Phần, Mệnh Giá Cổ Phần Tối Thiểu Là Bao Nhiêu

Xem thêm: Top 10 Địa Chỉ Cho Vay Tiền Nhanh Binh Phuoc, Vay Tiền Mặt Tại Bình Phước Trả Góp

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button