Cổ phiếu

giá cổ phiếu dhg

DHG : Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Giá cổ phiếu dhg

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Tiền thân của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang là Xí nghiệp Dược phẩm 2/9, thành lập ngày 02/9/1974 tại Kênh 5 Đất tranminhdung.vnét, xã Khánh Lâm (nay là xã Khánh Hòa), huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Ngày 02/09/2004: Xí nghiệp Liên hợp Dược Hậu Giang TP. Cần Thơ chuyển đổi mô hình hoạt động thành CTCP Dược Hậu Giang và chính thức đi vào hoạt động với vốn điều lệ ban đầu là 80 tỷ đồng. Công ty bắt đầu niêm yết với mã chứng khoán DHG ngày 21/12/2006 trên tranminhdung.vnàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

07/05/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 40%
14/07/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
11/05/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
02/07/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
13/03/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
30/07/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
18/04/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
28/12/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
18/09/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
26/05/2017: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
04/05/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 35%
17/05/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 35%
08/05/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
18/07/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
30/05/2014: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 3:1
15/08/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
15/05/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
02/04/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
05/11/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
08/06/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
17/11/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
25/08/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
21/05/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
24/03/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
12/11/2009: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 3:1
04/09/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  giá cổ phiếu vocarimex

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

DHG: 7.5.2021, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền năm 2020 (4.000 đ/cp) (26/04/2021 13:47) Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 10 doanh nghiệp (25/04/2021 08:33) Giá cổ phiếu tăng mạnh, doanh nghiệp dược làm ăn ra tranminhdung.vnao trong quý 1 (23/04/2021 09:52) Dược Hậu Giang (DHG) chốt quyền trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 40% (22/04/2021 10:51) DHG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế quý 1/2021 tranminhdung.vno với quý 1/2020 (22/04/2021 10:47) DHG: Ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020 (22/04/2021 09:04)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 4,569,014,010 4,421,559,894 4,413,958,644 4,206,732,382
Giá vốn hàng bán 2,279,637,916 2,165,405,025 2,184,461,608 1,944,243,042

READ  Cổ Phiếu Công Ty Cổ Phần Sông Đà Nha Trang, Công Ty Cổ Phần Sông Đà

Xem thêm: Lý Thuyết Và Bài Tập Thị Trường Hối Đoái, Bài Tập Về Tỷ Giá Hối Đoái

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 1,783,115,548 1,716,723,185 1,712,292,222 1,811,376,269
Lợi nhuận tài chính -8,904,992 11,731,034 23,628,803 21,249,335
Lợi nhuận khác -3,284,196 13,937,329 -1,738,169 -8,941,015
Tổng lợi nhuận trước thuế 719,249,119 731,782,428 713,195,096 821,023,914
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 642,389,312 651,089,031 631,263,454 738,533,809
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 642,407,977 653,029,446 635,388,096 739,874,900
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 2,939,184,939 3,147,636,451 3,133,924,349 3,480,799,874
Tổng tài tranminhdung.vnản 4,087,479,991 4,205,964,487 4,146,818,721 4,447,503,471
Nợ ngắn hạn 1,264,936,829 1,001,487,738 704,899,493 816,433,296
Tổng nợ 1,328,385,577 1,061,702,378 769,267,239 879,464,107
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 2,759,094,414 3,144,262,109 3,377,551,482 3,568,039,364
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Giao Dịch Trên Sàn Upcom Là Gì, Cách Thức Giao Dịch Trên Sàn Upcom

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button