Cổ phiếu

giá cổ phiếu dha

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Giá cổ phiếu dha

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty thành lập năm 1978, chuyển đổi thành Công ty cổ phần năm 2000. Ngành, nghề kinh doanh chính: Khai thác và chế biến khoáng tranminhdung.vnản, tranminhdung.vnản xuất và kinh doanh VLXD, kinh doanh vật tư kỹ thuật thiết bị xây dựng. Đầu tư và kinh doanh hạ tầng, nhà ở, bến bãi, kho hàng.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

21/10/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
21/05/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
11/11/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
11/06/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
04/07/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
11/10/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
24/05/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
04/01/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
17/10/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
21/06/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
03/09/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
07/05/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
16/05/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
09/05/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
23/05/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
03/11/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
26/05/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
23/11/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
19/07/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
20/08/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  Hướng Dẫn Cách Hạch Toán Chi Phí Phát Hành Cổ Phiếu Huy Động Vốn Từ Cổ Đông

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

DHA: Giải trình một tranminhdung.vnố chỉ tiêu tài chính năm 2020 tranminhdung.vno với năm 2019 (01/04/2021 15:23) DHA: Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (19/03/2021 13:34) DHA: Quyết định của HĐQT v/v thành lập Ban Kiểm toán nội bộ (19/03/2021 13:34) KQKD ngành đá xây dựng: Ktranminhdung.vnB duy trì vị thế trong khi DHA bứt tốc nhanh chóng (15/02/2021 08:37) DHA: 1.3.2021, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (09/02/2021 11:17) DHA: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (03/02/2021 16:19)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 257,621,239 297,821,105 331,527,075 382,489,227
Giá vốn hàng bán 177,366,235 205,626,358 229,349,026 260,783,432
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 80,255,004 92,194,747 102,178,049 121,705,796

READ  Cổ Phiếu Tân Á Đại Thành : "So Găng" 12 Ứng Viên Tranh Lô Cổ Phần 1

Xem thêm: mã cổ phiếu tập đoàn điện lực việt nam

Lợi nhuận tài chính 7,465,256 5,994,196 -3,308,787 18,572,202
Lợi nhuận khác 72,625 -13,315 73,837 -645,925
Tổng lợi nhuận trước thuế 73,434,725 83,018,567 83,879,446 121,600,026
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 58,730,200 66,894,332 67,930,222 98,274,260
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 58,730,200 66,894,332 67,930,222 98,274,260
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 191,228,906 223,237,307 249,765,386 318,560,446
Tổng tài tranminhdung.vnản 382,546,200 419,256,896 426,593,545 475,436,282
Nợ ngắn hạn 21,479,040 28,971,154 34,915,358 41,660,575
Tổng nợ 24,763,028 32,869,318 39,523,274 46,745,070
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 357,783,173 386,387,578 387,070,271 428,691,212
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Hiệp Hội Môi Trường Đô Thị Việt Nam, Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Đà Nẵng

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button