Cổ phiếu

Giá Cổ Phiếu Dệt May Huế – Hdm : Công Ty Cổ Phần Dệt May Huế

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Giá cổ phiếu dệt may huế

Công ty Cổ phần Dệt May Huế là thành viên của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, được thành lập ngày 26/03/1988 và hoạt động theo hình thức CTCP theo giấy phép kinh doanh ngày 17/11/2005. Cổ phiếu của Công ty niêm yết trên tranminhdung.vnàn UPCOM từ ngày 29/12/2009. Công ty chuyên tranminhdung.vnản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các mặt hàng tranminhdung.vnợi, vải dệt kim và hàng may mặc.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2019 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

18/06/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
09/05/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
21/04/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%
08/09/2016: Bán ưu đãi, tỷ lệ 100:95, giá 10000 đ/cp
25/04/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 45%
14/05/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
16/05/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
10/05/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
27/07/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 13%
18/06/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
HDM : Công ty Cổ phần Dệt May Huế | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HDM : Công ty Cổ phần Dệt May Huế | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HDM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (15/04/2021 00:29) HDM: 25.3.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (17/03/2021 07:57) HDM: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 (09/03/2021 11:18) HDM: Công bố thông tin Quyết định xử phạt hành chính của Cục Hải quan Thừa Thiên Huế (04/03/2021 20:14) HDM: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 (08/02/2021 01:23) HDM: Nghị quyết HĐQT thống nhất thông qua kết quả tranminhdung.vnản xuất kinh doanh quý 4/2020 (19/01/2021 20:11)
HDM : Công ty Cổ phần Dệt May Huế | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Định Giá Cổ Phiếu Gex : Tổng Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Việt Nam

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
HDM : Công ty Cổ phần Dệt May Huế | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HDM : Công ty Cổ phần Dệt May Huế | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2016
(Đã kiểm toán) Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
HDM : Công ty Cổ phần Dệt May Huế | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 1,478,606,138 1,653,863,286 1,733,843,500 1,743,990,800
Giá vốn hàng bán 1,341,164,869 1,508,275,712 1,588,538,054 1,611,121,713
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 137,148,364 145,587,573 144,979,562 132,869,087

Xem thêm: Công Ty Đô Thị Môi Trường Đô Thị Đà Nẵng, Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Đà Nẵng

Lợi nhuận tài chính -8,627,675 -3,898,090 -11,325,625 -15,566,632
Lợi nhuận khác 3,154,744 3,894,147 719,741 545,032
Tổng lợi nhuận trước thuế 52,626,286 50,386,941 36,236,308 23,467,043
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 42,777,765 40,601,901 29,462,886 18,208,103
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 42,777,765 40,601,901 29,462,886 18,208,103
HDM : Công ty Cổ phần Dệt May Huế | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
HDM : Công ty Cổ phần Dệt May Huế | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HDM : Công ty Cổ phần Dệt May Huế | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 396,387,981 396,286,319 545,192,191 499,163,435
Tổng tài tranminhdung.vnản 679,185,142 648,236,475 794,427,815 722,833,123
Nợ ngắn hạn 312,632,884 286,117,087 425,029,507 390,856,275
Tổng nợ 473,317,108 430,266,540 581,994,994 520,699,468
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 205,868,035 217,969,936 212,432,821 202,133,655
HDM : Công ty Cổ phần Dệt May Huế | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HDM : Công ty Cổ phần Dệt May Huế | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Biểu Đồ Giá Cổ Phiếu Vietjet

Xem thêm: Diễn Biến Cổ Phiếu Vnm – Vnm : Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button