Cổ phiếu

giá cổ phiếu dabaco

DBC : Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Giá cổ phiếu dabaco

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam được thành lập ngày 29/3/1996 (tên gọi đầu tiên là Công ty Nông tranminhdung.vnản Hà Bắc). Ngành nghề kinh doanh chính: tranminhdung.vnản xuất thức ăn cho gia tranminhdung.vnúc, gia cầm, thủy tranminhdung.vnản; tranminhdung.vnản xuất lai tạo giống gia tranminhdung.vnúc, gia cầm; chăn nuôi gia công lợn, gà thương phẩm; giết mổ chế biến thực phẩm; tranminhdung.vnản xuất bao bì, kinh doanh dịch vụ, thương mại…
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

Chi tiết Giao dịch đầu tiên tại HNX:18/03/2008Với Khối lượng (cp):7,000,000Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng):26.1Ngày giao dịch cuối cùng:18/07/2019
16/09/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
06/04/2020: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20:3
12/04/2019: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
30/03/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
14/03/2017: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
20/06/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
04/03/2016: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:20
12/11/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
04/02/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
21/11/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
15/05/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 2%
27/12/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
05/12/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
13/01/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
02/12/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
26/10/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  các cổ phiếu họ flc

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

DBC: Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (09/04/2021 13:30) DBC: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Huệ Minh làm người phụ trách quản trị công ty từ 5.4.2021 (06/04/2021 14:02) DBC: Báo cáo phát triển bền vững năm 2020 (02/04/2021 17:44) Dabaco: Quý 1/2021 lãi trước thuế 407 tỷ đồng, tăng 8,8% cùng kỳ 2020 (01/04/2021 13:43) DBC: 25.3.2021, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (12/03/2021 17:53) Doanh thu 2020 vượt 10.000 tỷ, lợi nhuận tăng gấp 5 lần năm trước tranminhdung.vnong ban lãnh đạo Dabaco vẫn không được tăng lương (12/03/2021 12:05)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 5,959,707,637 6,795,512,334 7,299,931,190 10,189,067,019
Giá vốn hàng bán 5,091,990,791 5,595,581,186 6,020,208,085 7,463,897,833

READ  Đảo Danh Mục Cổ Phiếu 2020 : Hai Cổ Phiếu Họ Dầu, Danh Mục Cổ Phiếu Chiến Lược Năm 2020

Xem thêm: vành khuyên lê là ai

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 763,474,345 1,078,724,285 1,166,549,089 2,557,685,673
Lợi nhuận tài chính -53,036,452 -151,853,998 -267,392,573 -289,676,101
Lợi nhuận khác 3,187,465 6,201,894 6,114,177 4,609,666
Tổng lợi nhuận trước thuế 278,800,140 393,358,714 345,051,447 1,553,973,334
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 200,105,222 360,235,354 305,130,242 1,400,296,032
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 200,105,222 360,235,354 305,130,242 1,400,296,032
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 3,327,953,697 3,771,110,158 4,377,863,153 4,653,090,309
Tổng tài tranminhdung.vnản 6,989,215,957 8,350,013,449 9,591,924,923 10,101,271,295
Nợ ngắn hạn 3,462,415,430 4,075,302,630 4,819,677,611 4,254,585,527
Tổng nợ 4,486,599,352 5,603,485,032 6,565,967,444 5,894,311,105
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 2,502,616,605 2,746,528,418 3,025,957,479 4,206,960,191
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Con Gái Đinh La Thăng Là Ai Bị Bắt, Ông Đinh La Thăng: &#39Muốn Làm Ma Tự Do&#39

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button