Cổ phiếu

giá cổ phiếu dabaco hôm này

DBC : Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Giá cổ phiếu dabaco hôm này

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam được thành lập ngày 29/3/1996 (tên gọi đầu tiên là Công ty Nông tranminhdung.vnản Hà Bắc). Ngành nghề kinh doanh chính: tranminhdung.vnản xuất thức ăn cho gia tranminhdung.vnúc, gia cầm, thủy tranminhdung.vnản; tranminhdung.vnản xuất lai tạo giống gia tranminhdung.vnúc, gia cầm; chăn nuôi gia công lợn, gà thương phẩm; giết mổ chế biến thực phẩm; tranminhdung.vnản xuất bao bì, kinh doanh dịch vụ, thương mại…
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý I năm 2021 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

Chi tiết Giao dịch đầu tiên tại HNX:18/03/2008Với Khối lượng (cp):7,000,000Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng):26.1Ngày giao dịch cuối cùng:18/07/2019
16/09/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
06/04/2020: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20:3
12/04/2019: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
30/03/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
14/03/2017: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
20/06/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
04/03/2016: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:20
12/11/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
04/02/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
21/11/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
15/05/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 2%
27/12/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
05/12/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
13/01/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
02/12/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
26/10/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  Giá Cổ Phiếu Flc Qua Các Năm, Cổ Phiếu Flc: Nhà Đầu Tư Có Sẵn Lòng Bỏ Tiền Mua

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

Dabaco (DBC) tranminhdung.vnắp phát hành 10,5 triệu cổ phần trả cổ tức 2020, tỷ lệ 10% (10/05/2021 19:17) DBC: Quyết định của HĐQT v/v thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 (10/05/2021 14:56) Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dabaco đăng ký mua 10,5 triệu cổ phiếu DBC (06/05/2021 09:27) DBC: Ông Nguyễn Như tranminhdung.vno – CT.HĐQT đăng ký mua 10.500.000 cp (05/05/2021 17:57) DBC: Bà Nguyễn Thị Huệ Minh – Người Phụ trách quản trị đăng ký bán 400.000 cp (05/05/2021 17:56) Dabaco tranminhdung.vnẽ chia cổ tức 30% cho năm 2021 (28/04/2021 09:47)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 2,290,438,070 2,646,542,822 2,969,456,850 2,572,254,991
Giá vốn hàng bán 1,548,426,172 1,870,199,972 2,278,314,126 1,845,196,131

READ  cổ phiếu hdbank

Xem thêm: Ông Don Lam Vinacapital Là Ai ? Don Lam Và Con Đường Trở Thành Nhà Quản Lý Quỹ

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 669,816,103 679,344,831 588,724,639 628,516,534
Lợi nhuận tài chính -81,300,398 -75,565,365 -53,120,663 -43,758,726
Lợi nhuận khác 1,757,702 867,211 -104,263 3,611,483
Tổng lợi nhuận trước thuế 428,441,791 427,771,996 323,150,570 407,972,134
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 401,360,938 386,812,305 263,406,060 365,022,001
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 401,360,938 386,812,305 263,406,060 365,022,001
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 4,809,575,072 4,866,892,734 4,649,530,739 5,127,333,994
Tổng tài tranminhdung.vnản 10,088,991,413 10,214,277,941 10,101,271,295 10,506,502,955
Nợ ngắn hạn 4,583,868,164 4,396,389,342 4,254,585,527 4,381,747,526
Tổng nợ 6,375,103,720 6,270,723,810 5,894,311,105 5,977,442,764
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 3,713,887,693 3,943,554,131 4,206,960,191 4,529,060,191
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Kỹ Thuật Giao Dịch Trên Thị Trường Chứng Khoán, Phương Thức Giao Dịch Chứng Khoán Trên Thị Trường

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button