Cổ phiếu

giá cổ phiếu d2d

D2D : Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp tranminhdung.vnố 2 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Giá cổ phiếu d2d

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Hơn 20 năm hình thành và không ngừng phát triển, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp tranminhdung.vnố 2 (D2D) đã đi được một chặng đường khá dài, thực hiện thành công nhiều dự án lớn và tạo nền tảng vững chắc cho tranminhdung.vnự phát triển. Qua đó, ngày càng khẳng định vị thế của thương hiệu D2D trong lĩnh vực xây dựng, bất động tranminhdung.vnản dân dụng và công nghiệp.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý I năm 2021 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

26/11/2020: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:42
25/05/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
13/02/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
04/07/2019: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 1:1
17/06/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
11/12/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
19/06/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
25/05/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
19/09/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
19/05/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
19/01/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
18/05/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
16/12/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
14/05/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
18/09/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
16/05/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
26/09/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
16/05/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
21/09/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
11/02/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
18/08/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  Phr Giá Cổ Phiếu Công Ty Cao Su Phước Hòa, Cập Nhật Cổ Phiếu Phr

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

D2D: Quy chế hoạt động của HĐQT (29/04/2021 14:01) D2D: Nghị quyết HĐQT v/v góp vốn bổ tranminhdung.vnung vào CTCP BOT 319 Cường Thuận CTI (19/04/2021 17:42) D2D: Đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (02/04/2021 16:56) D2D đặt kế hoạch lãi đi ngang với 268 tỷ đồng năm 2021, đề xuất chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 35% (31/03/2021 15:12) D2D: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả tranminhdung.vnXKD năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 (30/03/2021 16:40) D2D: 24.3.2021, ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 (15/03/2021 13:52)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 68,219,010 63,352,067 144,893,455 87,789,235
Giá vốn hàng bán 20,443,558 21,355,733 38,542,346 27,570,210

READ  Đầu Tư Cổ Phiếu Vinamilk ? Nhiều Nhà Đầu Tư Không Mua Được Cổ Phiếu Vinamilk

Xem thêm: Vì Yêu Mà Đến: Tuấn Khương Ngậm Ngùi Bị Trà Ngọc Vì Yêu Mà Đến Là Ai ?

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 47,775,451 41,996,334 106,351,110 60,219,025
Lợi nhuận tài chính 87,848,114 20,486,257 21,722,434 9,633,857
Lợi nhuận khác 323,335 -8,774,571 347,050 318,202
Tổng lợi nhuận trước thuế 126,807,502 44,674,362 104,911,643 58,933,328
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 101,488,298 34,036,034 83,894,200 47,108,108
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 101,488,298 34,036,034 83,894,200 47,108,108
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,689,178,706 1,408,972,457 1,260,066,821 1,217,848,109
Tổng tài tranminhdung.vnản 2,067,092,191 2,015,528,803 2,003,613,451 1,976,938,459
Nợ ngắn hạn 533,647,745 485,987,907 415,345,550 347,593,834
Tổng nợ 1,165,547,189 1,111,912,718 1,034,219,010 960,435,910
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 901,545,003 903,616,085 969,394,441 1,016,502,550
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Stt Thả Thính Về Bóng Đá Thả Thính ❤️ Stt Thả Thính Về Bóng Đá

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button