Cổ phiếu

giá cổ phiếu công ty phát triển điện lực việt nam hôm nay

VPD : Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Giá cổ phiếu công ty phát triển điện lực việt nam hôm nay

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 26/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 06/01/2021 của Htranminhdung.vnX
CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam được tranminhdung.vnở kế hoạch và Đầu tư thành phố HN cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 03/06/2002 với 5 cổ đông tranminhdung.vnáng lập. Ngành nghề kinh doanh: tranminhdung.vnản xuất, truyền tải và phân phối điện; hoạt động kiến trúc và tư vấn có liên quan; kinh doanh bất động tranminhdung.vnản…
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

Chi tiết Giao dịch đầu tiên tại UPCOM:12/04/2016Với Khối lượng (cp):99,996,671Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng):11.2Ngày giao dịch cuối cùng:15/01/2018
30/03/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 4%
19/11/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
14/06/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 11%
09/10/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:4
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
04/10/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5.97%
14/10/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 1000:25

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
VPD : Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VPD : Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VPD: 30.3.2021, ngày GDKHQ tham dự ĐHĐCĐ TN 2021, tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020 (400 đ/cp) (17/03/2021 17:22) Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 12 doanh nghiệp (10/03/2021 08:02) VPD: Ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ TN 2021, tạm ứng cổ tức năm 2020 (05/03/2021 17:11) VPD: Nghị quyết HĐQT v/v tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4% (03/03/2021 13:34) VPD: Quyết định của Cục thuế Hà Nội v/v xử lý vi phạm hành chính về thuế (08/02/2021 17:41) VPD: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 (22/01/2021 09:14)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Quyền Được Trả Cổ Tức Của Cổ Phiếu Phổ Thông Được Xác Định Căn Cứ

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 593,372,938 613,393,015 483,974,829 455,199,225
Giá vốn hàng bán 263,131,078 288,959,433 253,654,334 250,241,221

Xem thêm: Đăng Ký Dịch Vụ Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán Ở Việt Nam, Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán Là Gì

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 330,241,860 324,433,582 230,320,495 204,958,004
Lợi nhuận tài chính -112,379,366 -91,709,956 -78,504,690 -81,169,305
Lợi nhuận khác -892,083 -2,458,396 -6,476,556 -497,538
Tổng lợi nhuận trước thuế 187,961,155 198,384,506 111,787,854 93,768,225
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 162,178,852 174,293,113 96,795,815 80,429,156
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 162,178,852 174,293,113 96,795,815 80,429,156
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 228,887,984 176,635,967 118,156,921 157,024,669
Tổng tài tranminhdung.vnản 2,641,101,188 2,476,868,358 2,277,438,894 2,160,928,189
Nợ ngắn hạn 408,955,621 538,413,985 558,013,999 228,132,443
Tổng nợ 1,436,017,079 1,212,137,937 1,032,505,826 892,780,343
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 1,205,084,109 1,264,730,421 1,244,933,068 1,268,147,846
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  (F319) Hoàng Huy Hhs: Cổ Phiếu Hhs F319 ) Hhs, Tlh: Ctcp Tập Đoàn Thép Tiến Lên

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Vay Tiền Bên Homecredit, Vay Đến 200 Triệu Tiền Mặt Với Home Credit

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button