Cổ phiếu

Giá Cổ Phiếu Công Ty Cp Nstp Quảng Ngãi, Công Ty Cp Nstp Quảng Ngãi

*

Đang xem: Giá cổ phiếu công ty cp nstp quảng ngãi

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng

*

Xem thêm: “Người Con Của Bác Hồ Là Ai ? Bãºt Sá»­ Chuyện Kể Về Gia Đình Bác Hồ

Xem đầy đủ
Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,618,017,729 1,272,722,596 993,510,734 1,113,382,932

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã tranminhdung.vnàn EPtranminhdung.vn Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
APF Upcom 10.5 66.1 6.3 1,049.5
HNI Upcom 10.3 44.5 4.3 347.2
HPP Upcom 10.3 58.2 5.7 365.1
tranminhdung.vnKH Upcom 10.5 24.5 2.3 185.3

Xem thêm: App Kiếm Tiền Paypal Uy Tín 2019, Top 4 Khảo Sát Kiếm Tiền Paypal Uy Tín

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tranminhdung.vn tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do tranminhdung.vnử dụng các dữ liệu này.

*

READ  cổ phiếu ptg

Trả lời

Back to top button