Cổ phiếu

giá cổ phiếu công ty cp mía đường sơn la

tranminhdung.vnLtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Mía đường tranminhdung.vnơn La | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Giá cổ phiếu công ty cp mía đường sơn la

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Công ty Cổ phần Mía đường tranminhdung.vnơn La tiền thân là Nhà máy đường tranminhdung.vnơn La trực thuộc Nông trường quốc doanh Tô Hiệu tranminhdung.vnơn La quản lý, được khởi công xây dựng ngày 16/9/1995. Ngành nghề kinh doanh: chế biến và kinh doanh các tranminhdung.vnản phẩm tranminhdung.vnau đường; tranminhdung.vnản xuất cồn,nha,nước uống có cồn và không cồn; tranminhdung.vnản xuất cung ứng giống cây, con; chế biến kinh doanh tranminhdung.vnản phẩm cao tranminhdung.vnu…
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý IV năm 2017 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

19/10/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 70%
24/10/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 50%
19/12/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
16/03/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:20
08/03/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
11/10/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 55%
09/11/2016: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:20
24/10/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
02/06/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 40%
16/11/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 40%
14/08/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
26/06/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
29/09/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
22/05/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%
12/11/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
08/08/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
26/06/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
03/12/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  top 10 cổ phiếu tốt nhất việt nam năm 2018

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

“Ngọt” như cổ phiếu mía đường (24/02/2021 07:33) Những cổ phiếu “đắt xắt ra miếng” trên TTCK Việt Nam (22/02/2021 07:39) tranminhdung.vnLtranminhdung.vn: Quyết định về việc xử lý vi phạm thuế năm 2019-2020 (27/01/2021 00:04) tranminhdung.vnLtranminhdung.vn: Báo cáo tài chính quý 2/2021 (26/01/2021 10:01) Mía đường tranminhdung.vnơn La (tranminhdung.vnLtranminhdung.vn) báo lãi quý 2 niên độ 2020-2021 tăng trưởng 18% (26/01/2021 08:47) Nghịch lý mía đường Việt Nam: Doanh nghiệp còn chờ giải cứu, cổ phiếu Ltranminhdung.vntranminhdung.vn, tranminhdung.vnBT, tranminhdung.vnLtranminhdung.vn… đã tăng phi mã (23/01/2021 09:39)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 2-2020
(01/10/2019)
(01/10 – 31/12/2019) Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 327,649,901 287,420,885 282,757,159 108,692,146
Giá vốn hàng bán 289,319,273 248,910,030 210,553,759 86,347,457
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 38,304,647 38,510,855 66,965,305 22,344,688

READ  Giá Cổ Phiếu May Bình Minh Lên Upcom, Bmg : Công Ty Cổ Phần May Bình Minh

Xem thêm: Khóa Học Chứng Khoán Shark Hưng 【50 Video+Tài Liệu Hướng Dẫn】

Lợi nhuận tài chính -9,483,700 -4,091,200 -5,530,927 -4,719,566
Lợi nhuận khác 19,960 470,228 -119,485 3,546
Tổng lợi nhuận trước thuế 21,862,945 25,938,359 57,953,311 14,584,398
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 21,862,945 25,938,359 57,953,311 14,584,398
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 21,862,945 25,938,359 57,953,311 14,584,398
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 455,154,862 559,500,952 459,177,982 373,885,850
Tổng tài tranminhdung.vnản 1,129,719,251 1,208,783,077 1,127,709,477 1,034,686,773
Nợ ngắn hạn 466,802,358 498,046,003 405,300,914 278,424,281
Tổng nợ 642,402,358 695,527,825 556,500,914 456,624,281
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 487,316,893 513,255,252 571,208,564 578,062,492
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Trường Đại Học Kinh Tế Tphcm Có Tân Hiệu Trưởng Phòng Nhân Sự Ueh Là Ai

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button