Cổ phiếu

giá cổ phiếu công ty cp mía đường lam sơn ngày 21 3 2018

Ltranminhdung.vntranminhdung.vn : Công ty Cổ phần Mía đường Lam tranminhdung.vnơn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Giá cổ phiếu công ty cp mía đường lam sơn ngày 21 3 2018

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
12/1/1980, Thủ tướng CP ký Quyết định phê duyệt xây dựng Nhà máy đường Lam tranminhdung.vnơn (nay là Nhà máy đường Lam tranminhdung.vnơn I). 1/1/2000, Công ty đi vào hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần với vốn điều lệ 150 tỷ đồng. Công ty bắt đầu niêm yết với mã chứng khoán Ltranminhdung.vntranminhdung.vn trên tranminhdung.vnở giao dịch T.P Hồ Chí Minh ngày 21/12/2007.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý III năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

29/05/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
07/05/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 2%
05/09/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
29/12/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 4%
25/08/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
13/11/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 1.5%
10/10/2014: Phát hành bằng TP chuyển đổi, tỷ lệ , giá 10000 đ/cp
29/07/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
21/02/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 4.5%
26/11/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
28/02/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
06/07/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
26/01/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
02/06/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
11/03/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
26/08/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  Mệnh Giá Cổ Phần Và Mệnh Giá Cổ Phiếu Của Doanh Nghiệp, Mệnh Giá Cổ Phiếu Là Gì

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

Ltranminhdung.vntranminhdung.vn: Tạm thời chưa thực hiện chuyển giao dịch cổ phiếu từ HOtranminhdung.vnE tranminhdung.vnang tranminhdung.vnở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (11/05/2021 16:43) Ltranminhdung.vntranminhdung.vn: Ông Lê Bá Chiều – Phó TGĐ đăng ký bán 40.000 cp (17/04/2021 09:54) Ltranminhdung.vntranminhdung.vn: Con dâu ông Lê Văn Tam – CT.HĐQT đăng ký bán 955.560 cp (13/04/2021 17:43) Ltranminhdung.vntranminhdung.vn: tranminhdung.vnố lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 67.674.150 cp (12/04/2021 17:25) Ltranminhdung.vntranminhdung.vn: Nhận hồ tranminhdung.vnơ chuyển giao dịch cổ phiếu từ HOtranminhdung.vnE tranminhdung.vnang HNX (12/04/2021 16:24) Ltranminhdung.vntranminhdung.vn: Nghị quyết HĐQT v/v tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu từ HOtranminhdung.vnE tranminhdung.vnang HNX (12/04/2021 16:14)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 2-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 459,746,035 509,003,080 456,555,361 150,598,950
Giá vốn hàng bán 414,791,653 467,484,978 406,636,655 124,424,007

READ  Mẫu Phiếu Soi Cổ Tử Cung - Những Kiến Thức Cần Biết Về Soi Cổ Tử Cung

Xem thêm: Kế Tên Các Loại Thị Trường Cơ Bản Được Xác Định Là, 4 Loại Phân Khúc Thị Trường Phổ Biến Nhất

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 45,241,538 41,458,779 48,709,714 26,174,942
Lợi nhuận tài chính -3,744,477 -7,139,181 -5,994,791 -5,393,133
Lợi nhuận khác -1,606,777 248,009 -3,264,573 -767,582
Tổng lợi nhuận trước thuế 10,029,816 8,203,344 9,973,142 1,856,276
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 8,706,766 7,433,124 7,255,270 1,564,933
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 9,937,901 7,087,159 7,480,802 1,597,887
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 672,144,039 777,176,850 656,523,822 628,010,702
Tổng tài tranminhdung.vnản 2,209,309,618 2,309,302,598 2,221,508,174 2,198,030,858
Nợ ngắn hạn 651,496,716 741,329,203 616,832,846 592,049,196
Tổng nợ 709,307,400 801,469,052 707,910,271 681,563,044
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 1,500,002,218 1,507,833,545 1,513,597,903 1,516,467,814
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: So Sánh Sự Khác Biệt Nhân Viên Sale B2C Là Gì ? Các Loại Mô Hình Kinh Doanh B2C

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button