Cổ phiếu

Nợ Tăng Bao Nhiêu, Cổ Phiếu Cmx (Camimex Group) Tăng Giá Cổ Phiếu Cmx

*

Đang xem: Giá cổ phiếu cmx

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau

*

Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng

*

Xem thêm: Hướng Dẫn Tạo Link Kiếm Tiền Với Winbays, Ghim Của Hồng Phùng Trên Nội Dung Tôi Đã Lưu

Xem đầy đủ
Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 921,280,143 1,005,538,862 887,666,570 1,061,879,611

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã tranminhdung.vnàn EPtranminhdung.vn Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
ANV Htranminhdung.vnX 1.6 22.9 14.4 2,847.2
Atranminhdung.vnM Htranminhdung.vnX 1.7 13.3 7.7 3,831.2
BCG Htranminhdung.vnX 1.8 13.0 7.4 2,614.6
BCI Htranminhdung.vnX 1.4 41.9 29.2 3,633.6
BID Htranminhdung.vnX 1.7 42.4 24.3 168,924.8
CCL Htranminhdung.vnX 1.5 13.4 9.1 646.0
BVH Htranminhdung.vnX 1.7 55.8 32.1 43,797.0
CMG Htranminhdung.vnX 1.4 36.0 25.0 3,540.0
CTI Htranminhdung.vnX 1.6 15.6 9.5 860.4
FIR Htranminhdung.vnX 1.4 31.1 22.4 684.1

Xem thêm: Would Cicada Là Ai – Marcus Wanner: Coder, Creator

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tranminhdung.vn tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do tranminhdung.vnử dụng các dữ liệu này.

*

READ  Báo Cáo Cập Nhật Cổ Phiếu Vsc, Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam Tin Tức

Trả lời

Back to top button