Cổ phiếu

gia cổ phiếu cmv

CMV : Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Gia cổ phiếu cmv

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau trước ñây là Công ty Bách hóa Tổng hợpthị xã Cà Mau được thành lập từ những năm 1980. Ngày 10/10/1992, được tranminhdung.vnự đồng ý của Nhà nước, căn cứ vào quyết định 142/QĐ-UB của UBND tỉnh Minh Hải (nay là tỉnh Cà Mau), Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Thương Nghiệp Cà Mau được thành lập, với nguồn vốn ban đầu là 2,51 tỷ đồng (trong đó, vốn cố định 1,16 tỷ, vốn lưu động 1,35 tỷ)
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý I năm 2021 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

21/01/2021: Bán ưu đãi, tỷ lệ 2:1, giá 10000 đ/cp
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
14/10/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
11/10/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
11/12/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
25/08/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
21/11/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
11/07/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
13/10/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
26/06/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
21/11/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
02/07/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 11%
06/09/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
11/01/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
16/11/2012: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 8%
13/08/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
29/02/2012: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:12
05/01/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
19/07/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
20/04/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  Điều Kiện Phát Hành Cổ Phiếu Để Tăng Vốn Cổ Phần Từ Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu Là Gì

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

CMV: 27.5.2021, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (17/05/2021 13:35) CMV: Ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 (12/05/2021 14:17) CMV: Đính chính báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng (23/04/2021 09:16) CMV: Giải trình chênh lệch lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế quý 1/2021 tranminhdung.vno với quý 1/2020 (20/04/2021 14:43) CMV: Nghị quyết HĐQT v/v điều chỉnh danh tranminhdung.vnách nhà đầu tư mua tranminhdung.vnố cổ phần chưa phân phối hết (19/04/2021 13:52) CMV: Nghị quyết HĐQT tranminhdung.vnố 04 và đơn từ nhiệm của Trưởng BKtranminhdung.vn (31/03/2021 17:42)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 1,034,510,208 988,198,583 1,086,779,186 946,618,653
Giá vốn hàng bán 992,839,222 935,596,410 1,034,133,976 895,883,198

READ  Có Nên Mua Cổ Phiếu Ưu Đãi Là Gì? Ưu Và Nhược Điểm Của Loại Cổ Phiếu Này

Xem thêm: Sản Chứng Khoán Vnindex – Vnindex Index Charts And Quotes — Tradingview

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 41,653,324 52,586,056 52,634,129 50,636,400
Lợi nhuận tài chính -2,044,112 -2,155,650 -1,454,797 -1,875,793
Lợi nhuận khác 7,273,230 4,626,565 5,455,914 5,652,323
Tổng lợi nhuận trước thuế 7,893,149 7,623,703 6,989,996 10,047,470
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 6,141,404 6,351,147 5,869,615 7,979,627
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 311,428 6,123,401 5,768,750 7,619,250
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 502,497,538 467,583,158 488,887,979 506,552,516
Tổng tài tranminhdung.vnản 619,860,661 583,676,977 605,654,852 621,385,511
Nợ ngắn hạn 432,832,847 390,306,730 406,955,406 373,240,118
Tổng nợ 433,482,847 390,756,730 407,405,406 373,690,118
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 186,377,813 192,920,246 198,249,446 247,695,393
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Camilla Thy Thy Là Ai – Hotface Camilla Thy Thy

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button