Cổ phiếu

giá cổ phiếu clg

CLG : Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Giá cổ phiếu clg

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu chưa được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 26/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 06/01/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty COTECLAND được thành lập từ Nhà máy Coterraz, Trung tâm Kinh doanh Bất động tranminhdung.vnản và hai Xí nghiệp Xây lắp, là một trong những đơn vị trực thuộc Công ty Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng (COTEC) tức COTEC GROUP ngày nay, được cổ phần hoá theo Quyết định tranminhdung.vnố 2013/QĐ-BXD ngày 17/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý I năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

18/03/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
13/02/2014: Bán ưu đãi, tỷ lệ 1:1, giá 10000 đ/cp
18/10/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
08/06/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 16%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
CLG : Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
CLG : Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
CLG: Quyết định của HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 (12/03/2021 17:26) CLG: Nhắc nhở chậm nộp BCTC quý 4/2020, BC tình hình quản trị công ty năm 2020 (04/02/2021 17:48) Cổ phiếu CLG của CotecLand tranminhdung.vnắp bị tạm ngừng giao dịch (17/12/2020 19:40) CLG: Đưa cổ phiếu vào diện tạm ngừng giao dịch từ 12.5.2020 (17/12/2020 15:01) CLG: Nhắc nhở chậm nộp BCTC quý 2/2020, BCTC tranminhdung.vnoát xét bán niên năm 2020 và BCTC quý 3/2020 (09/12/2020 10:01) CLG: Nhắc nhở chậm nộp BCTC quý 3/2020 (04/11/2020 14:08)
CLG : Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Cổ Phiếu Lên Sàn 2018 - Niêm Yết Mới 2018: Xuất Hiện Nhiều “Anh Tài”

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
CLG : Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
CLG : Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 2-2019 Quý 3-2019 Quý 4-2019 Quý 1-2020 Tăng trưởng
CLG : Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 18,273,164 1,982,244 121,342,058
Giá vốn hàng bán 5,786,390 1,102,406 88,073,648

Xem thêm: Danh Mục Cổ Phiếu Đầu Tư Dài Hạn 2020, Danh Mục Đầu Tư Dài Hạn

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 12,486,773 879,838 33,268,410
Lợi nhuận tài chính -2,699,506 -3,250,270 -10,151,241 -1,073,477
Lợi nhuận khác -1,503,219 55,027 50,000 124,135
Tổng lợi nhuận trước thuế 5,455,537 -6,331,522 17,297,078 -1,939,412
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 4,317,432 -6,331,522 17,297,078 -1,939,412
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 4,312,493 -6,320,659 17,297,076 -1,939,412
CLG : Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
CLG : Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
CLG : Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 640,477,283 658,874,734 645,739,419 524,846,899
Tổng tài tranminhdung.vnản 891,346,381 753,990,360 654,494,727 524,546,719
Nợ ngắn hạn 606,555,054 585,705,734 487,013,121 471,369,833
Tổng nợ 657,594,238 632,067,325 513,901,926 498,022,687
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 233,752,143 121,923,035 140,592,801 26,524,033
CLG : Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
CLG : Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Mã Cổ Phiếu Cafef : Cổ Phiếu Nhóm Ngành Nào Sẽ “Cất Cánh”? Cafef Tra Cứu Mã Chứng Khoán

Xem thêm: làm gì khi người yêu thả thính

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button