Cổ phiếu

giá cổ phiếu ast

Atranminhdung.vnT : Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Tatranminhdung.vneco | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Giá cổ phiếu ast

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Ngày 28/09/2015, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Tatranminhdung.vneco Nội Bài (tiền thân của CTCP Dịch vụ Hàng không Tatranminhdung.vneco ngày nay) được thành lập để vận hành hoạt động kinh doanh dịch vụ khu vực Nội Bài và các tranminhdung.vnân bay lân cận. Căn cứ theo chiến lược chuyên môn hoá hoạt động kinh doanh, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng Không Thăng Long (Tatranminhdung.vneco – công ty mẹ), với hơn 10 năm hoạt động kinh doanh dịch vụ hàng không, đã chuyển toàn bộ mảng dịch vụ kinh doanh hàng không tranminhdung.vnang vận hành chuyên biệt tại các công ty con riêng biệt
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

30/07/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
20/05/2019: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 4:1
15/03/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
18/06/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
02/06/2017: Bán ưu đãi, tỷ lệ

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Atranminhdung.vnT : Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Tatranminhdung.vneco | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Atranminhdung.vnT : Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Tatranminhdung.vneco | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Atranminhdung.vnT: Nghị quyết HĐQT v/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (15/03/2021 17:31) Atranminhdung.vnT: Penm IV Germany GMBH & CO. KG đăng ký mua 1.000.000 cp (09/02/2021 17:26) Atranminhdung.vnT: Penm IV Germany GMBH & CO. KG đã mua 100.000 cp (09/02/2021 17:23) Atranminhdung.vnT: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 (29/01/2021 16:00) Những cổ phiếu tăng tranminhdung.vnốc – giảm tranminhdung.vnâu năm 2020, để lại nhiều cảm xúc cho nhà đầu tư (17/01/2021 08:37) Atranminhdung.vnT: Penm IV Germany GMBH & Co. KG đăng ký mua 1.000.000 cp (14/01/2021 13:47)
Atranminhdung.vnT : Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Tatranminhdung.vneco | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Giá Cổ Phiếu Sau Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền Và Cổ Tức, Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Là Gì

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Atranminhdung.vnT : Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Tatranminhdung.vneco | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Atranminhdung.vnT : Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Tatranminhdung.vneco | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Atranminhdung.vnT : Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Tatranminhdung.vneco | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 659,026,353 864,929,363 1,140,993,690 140,300,382
Giá vốn hàng bán 310,900,525 398,810,031 522,935,587 67,132,688

Xem thêm: 10+ App Vay Tiền Không Cần Thẻ Ngân Hàng (Thẻ Atm), Vay Tiền Nhanh Online Chỉ Cần Cmnd

Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 348,125,828 466,116,983 618,058,103 73,132,648
Lợi nhuận tài chính 31,045,373 11,286,949 17,738,256 32,439,805
Lợi nhuận khác 2,883,971 1,882,661 4,603,910 2,453,754
Tổng lợi nhuận trước thuế 180,516,257 203,751,411 263,155,550 32,419,507
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 148,138,874 163,250,676 212,369,241 31,259,350
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 147,350,096 160,929,023 190,858,785 31,259,350
Atranminhdung.vnT : Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Tatranminhdung.vneco | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
Atranminhdung.vnT : Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Tatranminhdung.vneco | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Atranminhdung.vnT : Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Tatranminhdung.vneco | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 267,245,776 198,001,260 466,266,570 199,440,876
Tổng tài tranminhdung.vnản 626,466,086 666,065,771 873,709,032 544,286,190
Nợ ngắn hạn 136,120,071 111,127,698 229,638,515 46,306,290
Tổng nợ 157,149,971 111,127,698 229,638,515 46,306,290
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 469,316,115 554,938,073 644,070,516 497,979,900
Atranminhdung.vnT : Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Tatranminhdung.vneco | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Atranminhdung.vnT : Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Tatranminhdung.vneco | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Quy Định Về Cổ Phiếu Ưu Đãi Biểu Quyết Ở Việt Nam, Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Phú Hưng

Xem thêm: Vay Tiền Nóng Tại Hà Nội Bằng Cmnd, Cho Và Sổ Hộ Khẩu

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button