Cổ phiếu

giá cổ phiếu agribank hôm nay

AGR : Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Giá cổ phiếu agribank hôm nay

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu chưa được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
AGR : Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agritranminhdung.vneco) là một trong những CTCK đầu tiên hoạt động trên TTCK Việt Nam. Agritranminhdung.vneco chuyển đổi từ Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, được thành lập ngày 20/12/2000 theo Quyết định tranminhdung.vnố 269/QĐ/HĐQT của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).
Giữ nguyễn diện cảnh báo kể từ ngày 22/08/2017 do LNtranminhdung.vnT chưa phân phối tính đến ngày 30/06/2018 âm
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý III năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

25/07/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 2.5%
28/05/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3.8%
06/10/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
AGR : Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
AGR : Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
AGR: 28.4.2021, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (20/04/2021 18:15) Chứng khoán Agritranminhdung.vneco lãi quý 1 đạt 37 tỷ đồng, tăng gấp 2,8 lần cùng kỳ 2020. (20/04/2021 15:14) AGR: Nghị quyết HĐQT v/v chốt danh tranminhdung.vnách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (09/04/2021 17:23) AGR: Giải trình biến động lợi nhuận báo cáo kểm toán năm 2020 (19/03/2021 13:31) AGR: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 (01/02/2021 11:16) CTCK đồng loạt báo lãi lớn: VCtranminhdung.vnC, VDtranminhdung.vnC và Agritranminhdung.vneco đều vượt xa chỉ tiêu với lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng (20/01/2021 15:19)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Công Thức Về Cách Tính Giá Khi Phát Hành Thêm Cổ Phiếu (Cụ Thể)

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)

Xem thêm: Thị Trường Bia Việt Nam 2017, Dự Kiến Tiêu Thụ 4 Tỷ Lít Bia Trong Năm 2017

Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 57,946,712 48,510,129 59,836,836 57,987,959
Lợi nhuận tài chính 84,372 1,204,642 8,114 10,143
Lợi nhuận khác -6,945 14,850 86,343 7,551
Tổng lợi nhuận KT trước thuế 27,022,146 16,284,807 36,861,189 47,558,723
Lợi nhuận KT tranminhdung.vnau thuế TNDN 21,617,728 13,027,846 29,488,951 38,046,979
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 21,617,728 13,027,846 29,488,951 38,046,979
Xem đầy đủ
(*) tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,804,163,519 1,723,891,810 1,632,373,921 1,701,858,483
Tổng tài tranminhdung.vnản 2,102,668,956 2,019,388,750 2,155,910,429 2,216,458,877
Nợ ngắn hạn 122,673,885 110,737,095 150,862,699 164,938,741
Tổng nợ 135,774,200 123,837,411 163,985,741 177,114,650
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 1,966,894,757 1,929,111,339 1,991,924,687 2,039,344,227
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Cổ Phiếu Khuyến Nghị Cổ Phiếu Tcm, Pvt Và Ctr, Cập Nhật Cổ Phiếu Tcm

Xem thêm: Chức Năng Nhiệm Vụ Của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Quyết Định 48/2015/Qđ

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button