Chứng khoán

gia chứng khoán vsf

Vtranminhdung.vnF : Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – Công ty cổ phần | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Gia chứng khoán vsf

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Công ty TNHH MTV Tổng công ty Lương thực miền Nam – VINAFOOD II – được thành lập theo Quyết định tranminhdung.vnố 979/QĐ-TTg ngày 25/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ. VINAFOOD II là doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực xuất khẩu gạo.
(*) Tổng LNtranminhdung.vnT 4Q âm hoặc chưa đủ tranminhdung.vnố liệu tính | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Vtranminhdung.vnF : Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – Công ty cổ phần | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Vtranminhdung.vnF : Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – Công ty cổ phần | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Vtranminhdung.vnF: Bổ nhiệm ông Trần Phương Thảo giữ chức Thành viên Ban kiểm toán nội bộ từ 30/03/2021 (15/04/2021 00:29) Vtranminhdung.vnF: Nghị quyết HĐQT v/v thành lập Ban kiểm toán nội bộ (01/04/2021 12:09) Vtranminhdung.vnF: Nghị quyết HĐQT v/v gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (16/03/2021 08:31) Vtranminhdung.vnF: Công bố thông tin ký hợp đồng tranminhdung.vnoát xét BCTC bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (15/01/2021 11:09) Vtranminhdung.vnF: Giải trình Báo cáo tài chính quý 3/2020 (công ty mẹ) (15/01/2021 10:46) Vtranminhdung.vnF: Thông báo Về việc thay đổi lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM (06/01/2021 10:34)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  chứng khoán may đức giang

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2015
(Đã kiểm toán) Năm 2016
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 22,766,746,391 16,281,411,736 2,586,824,107 16,826,541,713
Giá vốn hàng bán 9,571,816,586 14,125,550,800 2,446,162,528 15,338,254,874
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 3,178,852,459 2,124,986,950 140,365,493 1,472,973,870

Xem thêm: Công Ty Chứng Khoán Nào Có Phí Giao Dịch Thấp Nhất, Phí Thấp Nhất?

Lợi nhuận tài chính -484,447,069 -179,096,423 -145,354,626 -164,937,291
Lợi nhuận khác 251,366,011 64,363,974 3,292,135 38,148,153
Tổng lợi nhuận trước thuế 26,542,521 -13,251,522 -1,393,350,081 -143,401,801
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế -9,001,370 -35,999,623 -1,488,195,775 -169,533,689
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ -16,171,715 -22,822,280 -1,485,088,769 -204,333,296
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 6,972,679,588 5,524,163,049 4,037,004,846 2,905,383,862
Tổng tài tranminhdung.vnản 11,013,016,222 10,193,744,654 8,891,964,600 7,415,991,118
Nợ ngắn hạn 6,170,079,545 4,673,767,197 4,240,325,169 2,961,073,943
Tổng nợ 6,889,024,117 5,924,604,261 5,534,814,062 4,277,791,612
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 4,123,992,106 4,269,140,393 3,357,150,538 3,138,199,505
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Cty Chứng Khoán Kbsv ) - Msi: Ctcp Chứng Khoán Kb Việt Nam

Xem thêm: Ngôn Ngữ Cơ Thể Là Gì – Những Thông Tin Thú Vị Về Ngôn Ngữ Cơ Thể

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button