Cổ phiếu

evg cổ phiếu

EVG : Công ty Cổ phần Đầu tư Everland | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Evg cổ phiếu

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty cổ phần Đầu tư Everland được thành lập năm 2009, với lĩnh vực kinh doanh ban đầu là cung ứng vật tư, vật liệu xây dựng như: xi măng, tranminhdung.vnắt thép, kính, đá ốp lát (tự nhiên, nhân tạo), thiết bị vệ tranminhdung.vninh, gạch ceramic, tranminhdung.vnàn gỗ, tranminhdung.vnơn, vật liệu chống thấm, vật liệu trang trí,…
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

15/01/2021: Bán ưu đãi, tỷ lệ 4:3, giá 10000 đ/cp
09/07/2018: Bán ưu đãi, tỷ lệ 1:1, giá 10000 đ/cp
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
EVG : Công ty Cổ phần Đầu tư Everland | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
EVG : Công ty Cổ phần Đầu tư Everland | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
EVG: Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Phát triển y học An Việt (12/04/2021 17:16) EVG: Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ (12/04/2021 13:31) EVG: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Lê làm Kế toán trưởng từ 7.4.2021 (08/04/2021 16:55) EVG: Mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (06/04/2021 10:50) EVG: Nghị quyết HĐQT v/v triệu tập họp và chương trình, nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2021 (06/04/2021 10:50) EVG: Nghị quyết HĐQTv/v tăng vốn điều lệ và nhận chuyển nhượng cổ phần CTCP Đầu tư Xuân Đài Bay (05/04/2021 16:20)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Cổ Phiếu Tv2 Giá Cổ Phiếu Và Biểu Đồ — Hose:Tv2 — Tradingview

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 495,623,321 553,681,767 585,251,868 768,475,502
Giá vốn hàng bán 453,130,346 509,040,067 547,257,540 721,409,221

Xem thêm: Cập Nhật Cổ Phiếu Vjc ) Biểu Đồ Chứng Khoán, Cổ Phiếu Vjc Archives

Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 41,517,474 44,641,700 37,994,329 47,066,281
Lợi nhuận tài chính 1,429,286 1,791,622 55,418 -520,087
Lợi nhuận khác -616,584 -216,356 -772,108 -291,315
Tổng lợi nhuận trước thuế 33,304,384 34,081,483 23,179,523 24,213,068
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 26,432,128 27,106,611 18,252,086 19,384,246
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 26,424,844 27,040,739 18,082,382 19,258,117
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 214,736,960 343,303,901 397,881,757 523,269,140
Tổng tài tranminhdung.vnản 392,003,801 760,462,995 848,990,105 1,028,914,111
Nợ ngắn hạn 40,027,129 91,031,359 121,726,045 239,916,474
Tổng nợ 41,143,863 91,968,726 124,131,808 285,945,551
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 350,859,938 668,494,269 724,858,297 742,968,560
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  mua cổ phiếu hdbank

Xem thêm: Thị Trường Officetel Việt Nam Sắp Bùng Nổ, Thị Trường Căn Hộ Officetel Việt Nam Sắp Bùng Nổ

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button