Ebook Thị Trường Tài Chính Jeff Madura, Thị Trường Tài Chính

*

Đang xem: Ebook thị trường tài chính jeff madura

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://tranminhdung.vn/handle/Vanlang_TV/15716

Xem thêm: Tải Game Ai Là Triệu Phú Đọc Câu Hỏi Cho Android, Ai Là Triệu Phú Đọc Câu Hỏi Cho Android

Nhan đề: Thị trường tài chính
Tác giả: Madura, JeffTrần, Ngọc ThơNguyễn, Thị Ngọc TrangNguyễn, Khắc Quốc Bảo…(dịch)
Từ khoá: Thị trường tài chínhĐịnh chế tài chínhCapital marketFinancial institutionsMoney marketChứng khoánTín dụngLãi suấtChính sách tiền tệTrái phiếu
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Cengage Learning
Tóm tắt: Trình bày tổng quan về thị trường tài chính. Cung cấp tất cả các loại dịch vụ tài chính như ngân hàng, dịch vụ chứng khoán , quỹ hỗ tương, và dịch vụ bảo hiểm cũng như các thị trường chứng khoán nợ, cổ phiếu, chứng khoán phái sinh, ngân hàng thương mại và hoạt động phi ngân hàng
Mô tả: Môn học: Thị trường TC & các định chế TC
Định danh: http://tranminhdung.vn/handle/Vanlang_TV/15716
Bộ sưu tập: GT_Tài chính Ngân hàng_Môn Thị trường tài chính & các định chế tài chính_Năm học 2019-2020 

Xem thêm: bảng giao dịch chứng khoán trực tuyến hose & hnx

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
SA5730_D10441_0. Thi truong tai chính_Bia.pdf Giới hạn truy cập Bìa 1.31 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA5730_D10441_0. Thi truong tai chính_Muc luc.pdf Giới hạn truy cập Mục lục 18.02 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA5730_D10441_0. Thi truong tai chính_Trang thong tin.pdf Giới hạn truy cập Trang thông tin 669.17 kB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA5730_D10441_1. Thi truong tai chính_Phan 1_Chuong 1.pdf Giới hạn truy cập Vai trò của các thị trường tài chính và định chế tài chính 23.85 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA5730_D10441_2. Thi truong tai chính_Phan 1_Chuong 2.pdf Giới hạn truy cập Xác định lãi suất 16.03 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA5730_D10441_3. Thi truong tai chính_Phan 1_Chuong 3.pdf Giới hạn truy cập Cấu trúc lãi suất 25.41 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA5730_D10441_4. Thi truong tai chính_Phan 2_Chuong 4.pdf Giới hạn truy cập Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và chính sách tiền tệ 18.04 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA5730_D10441_5. Thi truong tai chính_Phan 2_Chuong 5.pdf Giới hạn truy cập Chính sách tiền tệ 20.91 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA5730_D10441_6. Thi truong tai chính_Phan 3_Chuong 6.pdf Giới hạn truy cập Thị trường tiền tệ 37.8 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA5730_D10441_7. Thi truong tai chính_Phan 3_Chuong 7.pdf Giới hạn truy cập Thị trường trái phiếu 23.38 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA5730_D10441_8. Thi truong tai chính_Phan 3_Chuong 8.pdf Giới hạn truy cập Định giá và rủi ro của trái phiếu 24.68 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA5730_D10441_9. Thi truong tai chính_Phan 3_Chuong 9.pdf Giới hạn truy cập Thị trường thế chấp 24.16 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA5730_D10441_10. Thi truong tai chính_Phan 4_Chuong 10.pdf Giới hạn truy cập Hoạt động phát hành cổ phiếu và cơ chế giám sát của nhà đầu tư 31.91 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA5730_D10441_11. Thi truong tai chính_Phan 4_Chuong 11.pdf Giới hạn truy cập Định giá và rủi ro của cổ phiếu 24.55 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA5730_D10441_12. Thi truong tai chính_Phan 4_Chuong 12.pdf Giới hạn truy cập Cấu trúc vi mô thị trường và các chiến lược 18.67 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA5730_D10441_13. Thi truong tai chính_Phan 5_Chuong 13.pdf Giới hạn truy cập Thị trường chứng khoán phái sinh 25.17 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA5730_D10441_14. Thi truong tai chính_Phan 5_Chuong 14.pdf Giới hạn truy cập Thị trường quyền chọn 36.02 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA5730_D10441_15. Thi truong tai chính_Phan 5_Chuong 15.pdf Giới hạn truy cập Thị trường công cụ phái sinh lãi suất 29.64 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA5730_D10441_16. Thi truong tai chính_Phan 5_Chuong 16.pdf Giới hạn truy cập Thị trường phái sinh tiền tệ 17.78 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA5730_D10441_17. Thi truong tai chính_Phan 6_Chuong 17.pdf Giới hạn truy cập Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 12.98 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA5730_D10441_18. Thi truong tai chính_Phan 6_Chuong 18.pdf Giới hạn truy cập Quy tắc hoạt động của ngân hàng 16.04 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA5730_D10441_19. Thi truong tai chính_Phan 6_Chuong 19.pdf Giới hạn truy cập Những vấn đề về quản lý ngân hàng 17.27 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA5730_D10441_20. Thi truong tai chính_Phan 6_Chuong 20.pdf Giới hạn truy cập Hiệu quả hoạt động của ngân hàng 10.6 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA5730_D10441_21. Thi truong tai chính_Phan 7_Chuong 21.pdf Giới hạn truy cập Hoạt động của các tổ chức tiết kiệm 14.31 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA5730_D10441_22. Thi truong tai chính_Phan 7_Chuong 22.pdf Giới hạn truy cập Hoạt động của công ty tài chính 6.78 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA5730_D10441_23. Thi truong tai chính_Phan 7_Chuong 23.pdf Giới hạn truy cập Hoạt động của quỹ hỗ tương 19.7 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA5730_D10441_24. Thi truong tai chính_Phan 7_Chuong 24.pdf Giới hạn truy cập Hoạt động của công ty chứng khoán 15.68 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA5730_D10441_25. Thi truong tai chính_Phan 7_Chuong 25.pdf Giới hạn truy cập Hoạt động của quỹ hưu trí và công ty bảo hiểm 26.22 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA5730_D10441_26. Thi truong tai chính_Chuong bai tap.pdf Giới hạn truy cập Chương bài tập 17.62 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA5730_D10441_27. Thi truong tai chính_Phu luc.pdf Giới hạn truy cập Phụ lục 24.09 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA5730_D10441_28. Thi truong tai chính_Thuat ngu.pdf Giới hạn truy cập Thuật ngữ 11.29 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu

Trả lời

Back to top button