Vay tiền

Dùng Tiền Gửi Ngân Hàng Trả Nợ Vay Ngắn Hạn Tk 311, Kế Toán Vay Dài Hạn Và Kế Toán Vay Ngắn Hạn

Kế toán vay ngắn hạn được dử dụng tài khoản 311, dùng để phản ánh các khoản tiền vay ngắn hạn và tình hình trả nợ tiền vay của doanh nghiệp, bao gồm các khoản tiền vay Ngân hàng, vay của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài doanh nghiệp. Bài viết này sẽ cho độc giả hiểu được các hạch toán chuyên sâu TK 311 và thủ tục vay vốn ngân hàng.

Đang xem: Dùng tiền gửi ngân hàng trả nợ vay ngắn hạn

HẠCH TOÁN CHUYÊN SÂU TÀI KHOẢN 311

1. Vay tiền để mua vật tư, hàng hoá, ghi:

– Nếu vật tư, hàng hoá mua về để dùng cho sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi:Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu (Giá chưa có thuế GTGT)Nợ TK 153 – Công cụ, dụng cụ (Giá chưa có thuế GTGT)Nợ TK 156 – Hàng hoá (Giá chưa có thuế GTGT)Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)Có TK 311 – Vay ngắn hạn.- Nếu vật tư, hàng hoá mua về để dùng cho sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, thì giá trị vật tư, hàng hoá mua vào gồm cả thuế GTGT (Tổng giá thanh toán), ghi:Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu (Tổng giá thanh toán)Nợ TK 153 – Công cụ, dụng cụ (Tổng giá thanh toán)Nợ TK 156 – Hàng hoá (Tổng giá thanh toán)Có TK 311 – Vay ngắn hạn (Tổng giá thanh toán).

2. Khi có hợp đồng mua, bán thanh toán bằng hình thức thư tín dụng, doanh nghiệp vay tiền ngân hàng để mở thư tín dụng, ghi:Nợ TK 144 – Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạnCó TK 311 – Vay ngắn hạn.

3. Vay tiền để trả nợ người bán, trả nợ dài hạn, trả nợ tiền vay dài hạn, ghi:Nợ TK 331 – Phải trả cho người bánNợ TK 315 – Nợ dài hạn đến hạn trảNợ TK 341 – Vay dài hạnNợ TK 342 – Nợ dài hạnCó TK 311 – Vay ngắn hạn.

4. Vay ngoại tệ để trả nợ người bán, trả nợ khách hàng, trả nợ dài hạn, trả nợ vay dài hạn, phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế giao dịch hoặc tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại ngày giao dịch:a. Trường hợp tỷ giá thực tế giao dịch hoặc tỷ giá bình quân liên ngân hàng nhỏ hơn tỷ giá ghi sổ kế toán, ghi:Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán)Nợ TK 315 – Nợ dài hạn đến hạn trả (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán)Nợ TK 341 – Vay dài hạn (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán)Nợ TK 342 – Nợ dài hạn (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán)Có TK 311 – Vay ngắn hạn (Theo tỷ giá thực tế giao dịch hoặc tỷ giá bình quân liên ngân hàng)Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Số chênh lệch giữa tỷ giá thực tế giao dịch hoặc tỷ giá bình quân liên ngân hàng nhỏ hơn tỷ giá ghi sổ kế toán).b. Trường hợp tỷ giá thực tế giao dịch hoặc tỷ giá bình quân liên ngân hàng lớn hơn tỷ giá ghi sổ kế toán, ghi:Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán)Nợ TK 315 – Nợ dài hạn đến hạn trả (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán)Nợ TK 341 – Vay dài hạn (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán)Nợ TK 342 – Nợ dài hạn (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán)Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (Số chênh lệch giữa tỷ giá thực tế giao dịch hoặc tỷ giá bình quân liên ngân hàng lớn hơn tỷ giá ghi sổ kế toán)Có TK 311 – Vay ngắn hạn (Theo tỷ giá thực tế giao dịch hoặc tỷ giá bình quân liên ngân hàng)

READ  Dịch Vụ Vay Tiền Băng Cmt Và Hộ Khẩu Ở Bắc Ninh Lãi Suất Thấp

*

5. Vay tiền về nhập quỹ tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản tiền gửi ngân hàng, ghi:Nợ các TK 111, 112Có TK 311 – Vay ngắn hạn.

6. Khi vay ngắn hạn bằng ngoại tệ để mua nguyên liệu, vật liệu, hàng hoá nhập kho hoặc sử dụng ngay hoặc trả tiền thuê dịch vụ, ghi:Nợ các TK 152, 156, 627, 641, 642 (Theo tỷ giá thực tế giao dịch hoặc tỷ giá bình quân liên ngân hàng)Có TK 311 – Vay ngắn hạn (Theo tỷ giá thực tế giao dịch hoặc tỷ giá bình quân liên ngân hàng).

7. Khi doanh nghiệp trả nợ tiền vay ngắn hạn bằng tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng, ghi:Nợ TK 311 – Vay ngắn hạnCó các TK 111, 112.

8. Khi thanh toán nợ vay ngắn hạn bằng tiền mặt hoặc tiền gửi bằng ngoại tệ trong giai đoạn sản xuất, kinh doanh:a. Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái trong giao dịch thanh toán nợ phải trả, ghi:Nợ TK 311 – Vay ngắn hạn (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán của TK 311)Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (Lỗ tỷ giá hối đoái)Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán của TK 1112, 1122).b. Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái trong giao dịch thanh toán nợ phải trả, ghi:Nợ TK 311 – Vay ngắn hạn (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán của TK 311)Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Lãi tỷ giá hối đoái)Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán của TK 1112, 1122).

READ  Cho Vay Tiền Nhanh Tại Thái Nguyên Chỉ Cần Cmnd Lãi Suất Thấp

Xem thêm: Kenny Nguyễn Là Ai – Ai Là Vợ Tương Lai Của Thầy Kenny

9. Khi thanh toán nợ vay ngắn hạn bằng tiền mặt hoặc tiền gửi bằng ngoại tệ của hoạt động đầu tư XDCB (giai đoạn trước hoạt động):a. Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái trong giao dịch thanh toán nợ vay ngắn hạn, ghi:Nợ TK 311 – Vay ngắn hạn (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán của TK 311)Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131) (Lỗ tỷ giá hối đoái)Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán của TK 1112, 1122).b. Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái trong giao dịch thanh toán nợ vay ngắn hạn, ghi:Nợ TK 311 – Vay ngắn hạn (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán của TK 311)Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131) (Lỗ tỷ giá hối đoái)Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán của TK 1112, 1122).

10. Cuối niên độ kế toán, số dư nợ vay ngắn hạn có gốc ngoại tệ được đánh giá theo tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm cuối năm tài chính:a. Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái, ghi:Nợ TK 311 – Vay ngắn hạnCó TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái.b. Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái, ghi:Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoáiCó TK 311 – Vay ngắn hạn.

THỦ TỤC VAY VỐN NGÂN HÀNG

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơThông thường các nhân viên ngân hàng sẽ đặt câu hỏi với khách hàng xoay quanh: mục đích vay, số tiền cần vay là bao nhiêu, thời gian vay trong bao lâu, tài sản đảm bảo là gì (nếu vay thế chấp), thu nhập trung bình hàng tháng bao nhiêu, nguồn thu nhập có ổn định không, các nguồn thu nhập chính…Sau khi khảo sát, nhân viên ngân hàng sẽ xem xét từng khoản vay và hướng dẫn khách hàng làm hồ sơ đầy đủ đảm bảo điều kiện vay vốn ngân hàng đó.

READ  Hướng Dẫn Cách Hạch Toán Tiền Vay Ngân Hàng, Hướng Dẫn Cách Định Khoản Vay Ngắn Hạn Tk 311

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ và thẩm định cho vaySau khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn từ khách hàng, ngân hàng tiến hành xác nhận thông tin và thẩm định lại hồ sơ. Mỗi ngân hàng sẽ có quy chế thẩm định riêng với mục đích là hạn chế rủi ro, tăng khả năng hoàn vốn vay.Nếu khách hàng càng cung cấp đầy đủ giấy tờ được yêu cầu, ngân hàng sẽ thẩm định nhanh, cơ hội được duyệt cho vay càng cao.

Bước 3: Phê duyệt khoản vaySau khi thẩm định hồ sơ vay vốn, nhân viên lập các đề xuất tín dụng và gửi lên các cấp có thẩm quyền để xin phê duyệt khoản vay. Sau đó nhân viên ngân hàng sẽ gửi thông báo đến khách hàng về khoản vay được duyệt.

Bước 4: Giải ngânNếu hồ sơ được duyệt, khách hành ký hợp đồng và ngân hàng sẽ tiến hành giải ngân (cung cấp khoản tiền mà khách hàng được vay theo đúng hợp đồng). Khách hàng có thể nhận trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.Thủ tục vay ngân hàng thường được thực hiện và hoàn tất trong 1 – 3 ngày. Tuy nhiên, đối với các khoản vay phức tạp, thời gian này có thể kéo dài đến 1 tuần.

Xem thêm: Chi Nhánh Chứng Khoán Phú Hưng, Phs : Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Phú Hưng

Hồ sơ vay vốn cần chuẩn bịKhi muốn vay vốn, khách hàng cá nhân cần có hồ sơ gồm:

Giấy đề nghị vay vốn ngân hàng

• Theo mẫu riêng của từng ngân hàng.Hồ sơ pháp lý• CMND/Hộ chiếu của người đi vay và vợ (chồng) của người đi vay• Hộ khẩu/KT3.• Giấy xác nhận độc thân/Đăng ký kết hôn.Hồ sơ tài chính• Giấy tờ chứng minh thu nhập từ lương: Hợp đồng lao động, Quyết định công tác, Sao kê tài khoản trả lương qua ngân hàng hoặc bảng lương 03 – 06 tháng gần nhất.• Các giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập khác: Hợp đồng mua bán nhà, Hợp đồng cho thuê xe ổn định trong 06 tháng gần nhất.Hồ sơ mục đích vay• Vay tiêu dùng: Bảng kê các vật cần mua…• Vay mua bất động sản: Hợp đồng/Thỏa thuận mua bán/Giấy đặt cọc…• Vay xây sửa nhà cửa: Hợp đồng thi công/Bảng dự toán…Hồ sơ tài sản đảm bảo (nếu vay thế chấp)Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản, cụ thể:• Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (sổ đỏ, sổ hồng), giấy phép xây dựng…• Thế chấp bằng phương tiện giao thông (ô tô): Giấy đăng ký, Bảo hiểm…• Các chứng từ có giá trị như sổ tiết kiệm…

Trả lời

Back to top button