Định Khoản Nghiệp Vụ Mua Trái Phiếu Phát Hành, Cách Hạch Toán Trái Phiếu Phát Hành

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, tranminhdung.vn xin giới thiệu Tài khoản 171 – Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ như sau:

Đang xem: định khoản nghiệp vụ mua trái phiếu

Trái phiếu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của ngườiphát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể (mệnhgiá của trái phiếu), trong một thời gian xác định và với một lợi tức quy định.Người phát hành có thể là doanh nghiệp (trái phiếu trong trường hợp này được gọilà trái phiếu doanh nghiệp”), một tổ chức chính quyền như Kho bạc nhà nước(trong trường hợp này gọi là trái phiếu kho bạc), chính quyền (trong trường hợpnày gọi là công trái hoặc trái phiếu chính phủ). Người mua trái phiếu, hay tráichủ, có thể là cá nhân hoặc doanh nghiệp hoặc chính phủ.

Xem thêm: “Loạn” Thị Trường Bưởi Diễn 2017, Bán Bưởi Diễn Tại Vườn Đất Diễn

Xem thêm: chuyên viên cao cấp là gì

Tên của trái chủ có thểđược ghi trên trái phiếu (trường hợp này gọi là trái phiếu ghi danh) hoặc khôngđược ghi (trái phiếu vô danh). Trái chủ là người cho nhà phát hành vay và họkhông chịu bất cứ trách nhiệm nào về kết quả sử dụng vốn vay của người vay. Nhàphát hành có nghĩa vụ phải thanh toán theo các cam kết nợ được xác định trong hợpđồng vay.

Trả lời

Back to top button