Cổ phiếu

định giá cổ phiếu công ty dược hậu giang

DHG : Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: định giá cổ phiếu công ty dược hậu giang

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Tiền thân của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang là Xí nghiệp Dược phẩm 2/9, thành lập ngày 02/9/1974 tại Kênh 5 Đất tranminhdung.vnét, xã Khánh Lâm (nay là xã Khánh Hòa), huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Ngày 02/09/2004: Xí nghiệp Liên hợp Dược Hậu Giang TP. Cần Thơ chuyển đổi mô hình hoạt động thành CTCP Dược Hậu Giang và chính thức đi vào hoạt động với vốn điều lệ ban đầu là 80 tỷ đồng. Công ty bắt đầu niêm yết với mã chứng khoán DHG ngày 21/12/2006 trên tranminhdung.vnàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý I năm 2021 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

07/05/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 40%
14/07/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
11/05/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
02/07/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
13/03/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
30/07/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
18/04/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
28/12/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
18/09/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
26/05/2017: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
04/05/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 35%
17/05/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 35%
08/05/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
18/07/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
30/05/2014: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 3:1
15/08/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
15/05/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
02/04/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
05/11/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
08/06/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
17/11/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
25/08/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
21/05/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
24/03/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
12/11/2009: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 3:1
04/09/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  giá cổ phiếu evg

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 4/5-7/5 (04/05/2021 09:45) DHG: 7.5.2021, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền năm 2020 (4.000 đ/cp) (26/04/2021 13:47) Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 10 doanh nghiệp (25/04/2021 08:33) Giá cổ phiếu tăng mạnh, doanh nghiệp dược làm ăn ra tranminhdung.vnao trong quý 1 (23/04/2021 09:52) Dược Hậu Giang (DHG) chốt quyền trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 40% (22/04/2021 10:51) DHG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế quý 1/2021 tranminhdung.vno với quý 1/2020 (22/04/2021 10:47)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 900,318,652 972,225,445 1,398,649,334 1,169,215,778
Giá vốn hàng bán 398,764,196 467,942,009 642,420,439 566,889,706

READ  Điều Kiện Phát Hành Cổ Phiếu Để Tăng Vốn Cổ Phần Từ Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu Là Gì

Xem thêm: Những Câu Thả Thính Trai Hay Nhất Tháng 5 2021, Tuyển Tập Những Câu Thả Thính Cực Hay

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 421,527,816 397,094,766 569,413,738 450,494,124
Lợi nhuận tài chính 15,939,786 10,502,547 -14,685,102 7,075,491
Lợi nhuận khác 620,437 -3,125,932 -3,777,745 -2,348,656
Tổng lợi nhuận trước thuế 205,205,652 186,990,375 232,259,152 229,621,841
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 185,735,878 166,350,232 209,477,476 203,955,752
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 185,715,549 166,332,616 210,867,202 204,347,299
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 3,300,592,652 3,417,478,093 3,480,799,874 3,753,918,517
Tổng tài tranminhdung.vnản 4,297,131,879 4,380,339,117 4,447,503,471 4,702,406,148
Nợ ngắn hạn 1,042,727,790 959,449,749 816,433,296 868,213,906
Tổng nợ 1,104,920,223 1,021,777,228 879,464,107 930,411,031
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 3,192,211,656 3,358,561,888 3,568,039,364 3,771,995,117
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Find Jobs At Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Toàn Cầu (Vgs), Chứng Khoán Toàn Cầu Vgs

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button