Điều Kiện Phát Hành Trái Phiếu Chuyển Đổi, Trang Tin Tức Tài Chính

Có thời gian hoạt động tối thiểu từ 01 năm kể từ ngày được cấp lần đầu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật.

Đang xem: điều kiện phát hành trái phiếu chuyển đổi

Lưu ý: Trong trường hợp doanh nghiệp được tổ chức lại hoặc chuyển đổi, thời gian hoạt động được tính là thời gian hoạt động của doanh nghiệp bị chia (trong trường hợp chia doanh nghiệp), thời gian hoạt động của doanh nghiệp bị tách (trong trường hợp tách doanh nghiệp), thời gian hoạt động dài nhất trong số các doanh nghiệp bị hợp nhất (trong trường hợp hợp nhất doanh nghiệp), thời gian hoạt động của doanh nghiệp nhận sáp nhập (trong trường hợp sáp nhập công ty), thời gian hoạt động của doanh nghiệp trước và sau khi chuyển đổi (trong trường hợp chuyển đổi công ty)
Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị có lợi ích công chúng theo quy định của Luật kiểm toán độc lập.
Trái phiếu doanh nghiệp bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
Sau thời gian nêu trên, trái phiếu doanh nghiệp được giao dịch không hạn chế về số lượng nhà đầu tư; trừ trường hợp doanh nghiệp phát hành có quyết định khác.

Có phương án phát hành trái phiếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chấp thuận theo điều 14 nghị định này
Thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có);
Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Xem thêm: Công Ty Chứng Khoán Mirae Asset Đà Nẵng ? Chi Tiết Công Ty

Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật trong trường hợp thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu hoặc thực hiện quyền mua của chứng quyền;
Trái phiếu chuyển đổi, chứng quyền phát hành kèm theo trái phiếu không được chuyển nhượng trong tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
Hợp đồng ký kết giữa doanh nghiệp phát hành với các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến đợt phát hành trái phiếu (nếu có);
Báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị có lợi ích công chúng theo quy định của Luật kiểm toán độc lập.
Trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính mà chưa có báo cáo tài chính được kiểm toán năm trước liền kề của năm phát hành, hoặc chưa có báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm trước liền kề của năm phát hành, doanh nghiệp sử dụng báo cáo tài chính bán niên hoặc báo cáo tài chính 09 tháng của năm tài chính trước liền kề
Trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu là công ty mẹ, báo cáo tài chính được kiểm toán gồm báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán của năm trước liền kề năm phát hành và báo cáo tài chính được kiểm toán của công ty mẹ năm trước liền kề năm phát hành.
Kết quả xếp hạng tín nhiệm của tổ chức xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu và loại trái phiếu phát hành (nếu có).

Xem thêm: Chiến Lược Kinh Doanh: Chọn Thị Trường Ngách Làm Đẹp, Cách Hữu Ích Để Tìm Ra Thị Trường Ngách

Khuyến nghị của Công tyLuật TNHH Everest

Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật:1900 6198, E-mail:info

Điều kiện hủy bỏ hợp đồng: Phải có vi phạm

Công ty Việt Nam (Nguyên đơn – Bên mua) xác lập hợp đồng mua bán với Công ty Hà Lan (Bị đơn – Bên bán). Sau đó, các Bên có tranh chấp xuất phát từ việc Bên mua cho rằng Bên bán giao hàng không đúng chủng loại.

Tác phẩm và điều kiện bảo hộ tác phẩm

Tác phẩm được hiểu là kết quả của hoạt động sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, khoa học đã được ấn định trên một hình thái vật chất hoặc đã được thể hiện ra bên ngoài thông qua hình thức nhất định.

Những hành vi vi phạm hành chính về quản lý thuế

Luật quản lý thuế 2019 quy định các hành vi thuộc nhóm hành vi vi phạm hành chính về quản lý thuế.

Trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế

Pháp luật quy định những trường hợp nào không bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế?

Hệ quả của chấm dứt hợp đồng với quyền lợi của các bên

Công ty M ( Nguyên đơn ) và Công ty T ( Bị đơn ) xác lập Hợp đồng tư vấn thiết kế lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và lập dự án đầu tư phần hạ tầng kỹ thuật cho một dự án du lịch .

Cơ chế quản lý rủi ro trong quản lý thuế

Nguyên tắc quản lý thuế là gì? Cơ chế quản lý rủi ro trong quản lý thuế được quy định như thế nào?

Căn cứ chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

Công ty T ( Nguyên đơn – Bên cho thuê) ký một hợp đồng với Công ty S ( Bị đơn – Bên thuê ) . Trong hộp đồng cho nếu căn cứ chấm dứt hợp đồng nhưng khi Nguyên đán chấm dứt hợp đồng thì Hội đồng Trọng tài xác định

Các yếu tố cấu thành sự kiện bất khả kháng

Công ty Hàn Quốc (Nguyên đơn – Bên bán) ký hợp đồng mua bán với Công ty Việt Nam (Bị đơn – Bên mua). Nguyên đơn đã thực hiện giao số hàng nêu trên như đã thỏa thuận với Bị đơn nhưng Bị đơn không thực hiện việc thanh toán

Quyền khiếu nại, tố cáo của người nộp thuế, tổ chức, cá nhân

Người nộp thuế, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi hành chính của chủ thể có thẩm quyền là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình

Cơ sở để miễn trừ thực hiện nghĩa vụ hợp đồng

Công ty Việt Nam (Nguyên đơn – Bên bán) và Công ty Sudan (Bị đơn – Bên mua) ký hợp đồng mua bán gạo tổng trị giá là 60.000 USD. Hàng đã đến cảng Sudan những Bên mua lấy cớ là thị trường Sudan bị Mỹ cấm vận cả đồng USD và đồng EURO

Kết hợp phạt vi phạm hợp đồng và lãi chậm trả tiền

Nguyên đơn và Bị đơn xác lập hợp đồng phân phối các sản phẩm thiết bị phòng tắm. Thực hiện hợp đồng, Nguyên đơn đã giao hàng cho Bị đơn nhưng Bị đơn còn thiếu tiền hàng cho Nguyên đơn.

Xác định mức phạt vi phạm hợp đồng

Công ty S (Nguyên đơn – Bên bán) ký hợp đồng bán cho ông C (Bị đơn – Bên mua một máy thêu. Trong hợp đồng các bên thỏa thuận nếu Bên nào thực hiện không đúng các điều khoản của hợp đồng thì bên vi phạm sẽ phải bồi thường 10 % giá trị hợp đồng cho Bên kia.

Công ty Luật TNHH Everest đã được khách hàng tin tưởng và công nhận là một trong những tổ chức luật sư uy tín tại Việt Nam trong các lĩnh vực tư vấn pháp lý, đại diện ngoài tố tụng, tranh tụng – trọng tài và dịch vụ pháp lý khác.

Trả lời

Back to top button